PDA

View Full Version : Poslanci


 1. Staré ihrisko
 2. Otázka na poslancov
 3. pracujúci dôchodcovia
 4. Societa n.o.
 5. Vzn
 6. Vidíte to čo vidím ja...?
 7. Je ten chrám skutočne náš...?
 8. NekompetentnosŤ
 9. StagnÁcia
 10. Aj takáto je reprezentácia mesta...
 11. Váš názor...???
 12. Qvo vadis mesto Vráble ?
 13. VEPOS,spol.s.r.o. a podnikanie
 14. Občan, alebo politická strana ?
 15. Šťastné a veselé Vianoce
 16. Požitavie - Širočina
 17. Aké sú vaše priority ???
 18. Bod c.4 22.zasadnutia mestského zastupiteľstva
 19. Zasadali bez nároku na honorár !
 20. Verejná výzva
 21. SOCIETA Vráble, n. o.
 22. Hospodarenie Vepos
 23. "prípad hodný osobitného zreteľa"
 24. Potrebuje naše mesto Mestské zastupiteľstvo ?
 25. Predvolebné sľuby skupiny poslancov
 26. stanovenie predajnej ceny
 27. Niet rozdielu medzi politikou a morÁlkou
 28. Nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva a zmluvy o nájme.