PDA

View Full Version : Zasadnutia zastupitežstva


  1. Plán na rok 2011
  2. Moje postrehy a otázky z MZ
  3. Hlasovanie poslancov
  4. video zo zasadnutia