PDA

View Full Version : Územný plán mesta - súčasný stav !?


Pavel Uhrecký
28-03-2013, 10:52
Pozrel som si všetky VZN na web.stránke mesta a musím konštatovať, že sa momentálne v žiadnom záväznom predpise nenachádzajú platné regulatívy pre výstavbu. Je zarážajúce,že som nič nenašiel ani v archíve VZN. Ale medzi platnými VZN som našiel paradoxne len "Návrh" č.05/2009 VZN o Vyhlásení záväzných časti Územného plánu mesta Vráble.Tento však rieši len zmeny pôvodného plánu v časti vinohradov.Nemôžem vôbec uveriť,že nikomu súčasný stav v tejto najdôležitejšej agende ktorá rieši výstavbu a rozvoj nášho mesta neprekáža.Keby prišiel na MsÚ niekto v súčasnosti so zámerom,že chce v meste niečo väčšie postaviť,podľa akého dokumentu mu môže byť poskytnutá informácia? Pôvodný územný plán stále nikto oficiálne predsa nezrušil a nový ešte nikto neschválil. Bol by som skutočne rád keby mi niekto kompetentný tento názor vyvrátil a dokázal že sa mýlim.S radosťou sa za omyl či nedôslednosť verejne ospravedlním. V prípade,že mám len čiastočne pravdu tak naše mesto nepotrebuje vôbec poslancov, stačí primátor a niekoľko pracovníkov na správu mesta.Koľko občanov tento problém vôbec zaujíma,že už niekoľko rokov podľa môjho konštatovania nikto v tomto meste nepotrebuje žiadne regulatívy,žiadny plán či koncepciu pre rozvoj mesta.Koniec koncov kto ten plán vôbec okrem niekoľkých ľudí aj poznal. Žiaľ žijeme v krajine, kde zákony nedodržujú ani najvyšší predstavitelia zastupujúci štát, čo by sme chceli potom po miestnych poslancoch či dokonca občanoch. Koľko občanov vie čo je to Všeobecné záväzné nariadenie ??? Žiadam informáciu,kedy bolo zrušené VZN 09/98 a ktoré VZN či iný relevantný právne záväzný dokument ho nahradil !!!
Ďakujem a prajem radostné Veľkonočné sviatky.