PDA

View Full Version : pozemok pred Tescom


juro.andrla
27-04-2014, 17:14
Zaujímalo by ma, prečo sa pani poslankyňa Tóthová Skačanová nestará o svoj pozemok medzi hlavnou cestou a Tescom. Je zaburinený a plný odpadkov. Údaje mám z katastrálneho portálu - parcela č. 344/66.
Tesco má svoj pozemok pokosený, pani poslankyňa nie, je na ňom burina z minulého roka. Dúfam že to nie je príspevok k budovaniu zeleného mesta.