Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Všeobecne záväzné nariadenia (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=296)

Pavel Uhrecký 11-02-2014 16:33

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
 
Zajtra sa na zasadnutí MsZ budú schvaľovať zmeny VZN č.7/2003 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta. Tieto zmeny však neriešia nič podstatné v uvedenom VZN, ktoré je podľa mňa v niektorých častiach nielen komplikované a nejasné ale je aj v rozpore s VZN o hospodárení s majetkom mesta ako som už písal v inej téme. Okrem iného VZN v súčasnej podobe dáva možnosť určitým spôsobom obchádzať verejné súťaže a umožňuje osobám zastupujúce občianske združenia robiť si osobnú reklamu - zviditeľňovanie sa neprimeraným spôsobom za peniaze daňových poplatníkov. To sa v konkrétne najviac prejavilo pri budovaní parku "Žitava" a tiež nedávno pri rekonštrukcii ochranného múru Židovského cintorína v oboch prípadoch sa jednalo o o.z. "Žitavská komunita". Dotácie poskytované podľa § 5 ods. 3 písm. b) a tiež aj písm. e) z ktorých priamo vyplýva, že občianske združenie môže dostať dotáciu citujem: na vybudovanie rsp. zriadenie atrakcií, podpora projektov, na detské ihriská, verejné parky, na nákup zdravotníckych pomôcok atď. Vôbec celý ods.3) VZN je v rozpore s hospodárením majetku mesta a nemá nič spoločné s presadzovaním - lobbovaním. Konkrétne návrhy projektov majú presadzovať o.z. v rozpočte mesta a ich realizáciu po schválení poslancami má zabezpečovať samotné mesto samozrejme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a tiež zásad hospodárenia s majetkom mesta. Ale o tom som už tiež písal. Pre mňa je tiež neprijateľné, aby mesto poskytovalo dotáciu viď. písm. a) VZN v ods.3 na propagáciu vlastnej činnosti. Občianske združenie si robí reklamu tým čo v meste vzniklo či sa ochránilo ich aktivitou to znamená občianskym tlakom, verejnými diskusiou s občanmi napr. v prípade výstavby vo vinohradoch vyvolaním verejného zhromaždenia poslancami a pod. ale nie realizáciou stavby či inej investície. Na to má mesto svoje oddelenie a odborných pracovníkov. Osobne som presvedčený, že podpora občianskych zdužení, ktoré sú v každej demokratickej spoločnosti tým najlepším sociálnym kapitálom bez ktorého občianska spoločnosť stagnuje hodné toho najvyššieho spoločenského ocenenia , čo však vôbec nie je to isté čo sa deje v našom meste a čo vlastne umožňuje VZN č. 7/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Dovoľujem si navrhnúť, aby práve o.z. dali podnet na verejnú diskusiu k uvedenej téme prípadne k VZN.

Pavel Uhrecký 11-04-2016 00:33

32 členov JDS je z iných obcí... ?!
 
Na strane č.5 v novinách NAŠE VRÁBLE č. 6./24.3.2016 som sa v článku s titulom "Jednota dôchodcov Slovenska oslavuje dvadsať rokov" dozvedel,že naša miestna organizácia je najväčšia v kraji a dokonca má zaregistrovaných aj 32 členov z iných obcí.
Pýtam sa našich poslancov: Je možné aby profitovali z rozpočtu nášho mesta aj občania iných obcí ? Je chyba v pravidlách pre poskytovanie príspevkov teda vo VZN alebo je to nedôslednosť v kontrole ???
Myslím si, že sa tento problém netýka len JDS ale aj iných občianskych združení. Doporučujem poslancom, aby si dôsledne pozreli kto všetko dostáva príspevok a vlastne na akú činnosť. Zaručujem, že je to veľmi zaujímavé čítanie. Je viac ako pravdepodobné, že v niektorých prípadoch sa poberatelia príspevkov domnievajú, že samospráva je len zmena názvu Národného výboru. Myslím, že práve väčšina členov JDS je o tom presvedčená.


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 21:48.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..