Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Životné prostredie a poriadok v meste (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Vtáky na sídlisku Lúky (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=134)

helsinka 02-07-2012 23:26

Vtáky na sídlisku Lúky
 
Dobrý večer , v poslednej dobe, už asi mesiac ak nie viac, vo večerných hodinách približne od tej 21 hodiny večer do pol 5 hodiny ráno sústavne škrieka sova alebo kuvik . Dosť to ruší obyvateľov hlavne teraz v týchto horúčavách keď si chce človek konečne otvoriť okno keď je chladnejšie najmä večer , no bohužiaľ . Chcela by som sa teda opýtať či by sa nedalo zistiť presne o aký druh ide a či je chránený alebo nie a akú dobu sa zvyčajne zdržiava v ľudských obydliach alebo ak by sa niekto náhodou pokúšal zneškodniť vtáka či by ho nestihol trest . Ďakujem vopred za odpoveď .

jozeF 03-07-2012 06:53

Citát:

Pôvodne zaslal helsinka (Príspevok 628)
Dobrý večer , v poslednej dobe, už asi mesiac ak nie viac, vo večerných hodinách približne od tej 21 hodiny večer do pol 5 hodiny ráno sústavne škrieka sova alebo kuvik . Dosť to ruší obyvateľov hlavne teraz v týchto horúčavách keď si chce človek konečne otvoriť okno keď je chladnejšie najmä večer , no bohužiaľ . Chcela by som sa teda opýtať či by sa nedalo zistiť presne o aký druh ide a či je chránený alebo nie a akú dobu sa zvyčajne zdržiava v ľudských obydliach alebo ak by sa niekto náhodou pokúšal zneškodniť vtáka či by ho nestihol trest . Ďakujem vopred za odpoveď .

Tak stekajuce psy, obyvatelia pod vplyvom, jazdiace auta ti nevadia ale kusok prirody na betonovom sidlisku a hned ho chces zneskodnit? Boze moj kam to ludstvo speje?

peterM 03-07-2012 08:12

Mesto povolilo rozsiahly výrub stromov za bývalou detskou poliklinikou, kde mali sovy svoje hniezda. Po holorube sa sovy presunuli na sidliská...

helsinka 03-07-2012 15:05

Potykali sme si ? ... No určite celú noc niekto spitý nebude vyhukovať že ? A mne vadí ten škrekot a nie to že existujú a určite ich nechcem odstraňovať JA ale možno by to niekoho napadlo ... nemyslím iba na seba ! A takisto každú noc počujem štekať psa zo STIXU lenže na toho sa už sťažovali a doteraz to nikto nerieši .

helsinka 03-07-2012 15:06

Aha ... takže to je jedna príčiny prečo sú vlastne tak blízko pri nás ... Ďakujem za odpoveď .

peterM 03-07-2012 15:40

Pár týždňov mladé pískaju a potom odletia. Príroda nám takto ďakuje za to ako sa o ňu vo Vrábľoch staráme... To je ešte celkom mierny trest za tie holoruby vetrolamov, školských dvorov, námestia, zničené vŕby okolo telinského potoka, atď...

helsinka 03-07-2012 16:14

To je strašné potom ako im to zničili ani sa nečudujem teda že sú tu ...a mladé potom cez deň prespávajú tiež na týchto sídliskových stromoch alebo potrebujú skôr pokoj ?

siska 03-07-2012 18:57

c c

Mgr. Klaudia Šemeláková 04-07-2012 13:30

Odborné stanovisko ObÚ ŽP Nitra
 
Spis. č. A/2012/01977-002-F14 V Nitre, dňa 4.7.2012
Vybavuje: RNDr. V. Sidor

Mesto Vráble
Ing. Vladimír Pavlovič
Ms. úrad Vráble – OŽPaV
Hlavná 1221
952 16 Vráble

Vec: Žiadosť o odborné stanovisko – odpoveď

[right]Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a § 68 písm. a/ a v/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), obdržal dňa 3.7.2012, Vašu žiadosť o odborné stanovisko vo veci rušenia obyvateľov mesta pískaním a tzv. „ škriekaním “ vtáctva v nočných hodinách.
V danej veci Vám odpovedáme nasledovné.
1. Tzv. „ škriekanie “ vtáctva je pískanie chráneného druhu sovy myšiarky ušatej (Asio otus). Pískaním sa ohlasujú mláďatá v období výchovy rodičom, ktorí ich na základe zvuku identifikujú pozične a chodia ich v nočných hodinách kŕmiť.
2. Spoločenská hodnota 1 ex. sovy je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je stanovená sumou 663,87 eur/ks.
3. Pískanie bude postupne odoznievať, podľa dospelosti mláďat, približne do polovice augusta. Vzrastlejšie jedince si už hľadajú potravu samé a ozývajú sa len z času načas. Len menšie jedince vo veku 3 – 15 týždňov sa zvyknú ozývať pískaním.
4. Myšiarka ušatá je užitočný vták, jej prítomnosť v intraviláne takmer všetkých obcí a miest bez výnimky indikuje dostatok hniezdnych stanovíšť (tzv. nika) v náväznosti na dostatok potravy (90% - myši, hraboše a iné hlodavce a pod.)
5. Nakoľko v intraviláne miest sú dosť rozľahlé trávnikové plochy a zariadenia na prípravu jedál (reštaurácie, školské a zdravotnícke zariadenia a pod.), ale aj nádoby s odpadkami so zvyškami jedál, kde sa následne neúmerne rozmnožujú hlodavce, sústreďujú sa jedince uvedeného druhu sovy v okolí týchto objektov a tu hľadajú zdroj obživy.
6. Nakoľko spoločenská hodnota druhu je dosť vysoká, pri snahe zraniť, plašiť alebo usmrtiť exemplár chráneného druhu sa vystavuje porušeniu zákona č. 543/2002 Z. z. – pre FO – priestupok - § 92 ods. 1 písm. zd/ zákona, vo vzťahu k §-u 35 ods. 1 a 2 zákona, uložiť podľa §-u 92 ods. 2 písm. d/ zákona, pokutu do výšky 9958,17 eura.
7. Na akékoľvek zasahovanie do druhovej ochrany je potrebná výnimka MŽP SR - § 40 zákona vo vzťahu k §-u 65 ods. 1 písm. h/ zákona. Transfer mláďat môžu vykonávať len osoby, ktoré disponujú výnimkou MŽ SR. Pripomíname, že transfer môže byť kontraproduktívny, nakoľko dospelé jedince môžu v okolí uzniesť druhú znášku a situáciu to len zhorší.
8. V prípade, ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu viacerých jedincov, ktorých spoločenská hodnota dosiahne 2660 eur a viac, vystavuje sa páchateľ trestnému stíhaniu za trestný čin podľa §-u 305 zákona č. 300/2005 Z. z. – trestný zákon. Za trestný čin možno uložiť trest v odňatí slobody až na 2 roky nepodmienečne
9. Záverom pripomínam, že druh sa v intraviláne zdržuje takmer celoročne, časť populácie sa sťahuje na zimu a menšia časť ostáva. S tvrdením verejnosti, že mesto povolilo rozsiahly výrub stromov za bývalou detskou poliklinikou, kde mali sovy svoje hniezda a následne sa sovy po holorube presunuli na sídliská, sa dá súhlasiť, aj keď to nie je žiadnymi objektívnymi zisteniami preukázané. Druh je veľmi adaptabilný a svoje teritoriálne správanie si dokáže upraviť konkrétnym podmienkam. V intraviláne miest sa navyše nevyskytujú v dostatočnom počte a druhovom spektre jeho predátori, hlavne z pernatých dravcov a šeliem.
10. Ako čiastočné riešenie odporúčam obyvateľom použitie voskových tampónov na noc do uší a byť trpezlivý a tolerantný.

Týmto považujeme Vašu žiadosť za vybavenú.Ing. Katarína Jakušová
poverená zastupovaním vedúcej odboru
Príloha: - vybraný článok z www.vtaky.sk: Ako postupovať ak pozorujeme vtáčie mláďa vo svojom okolí?


Ako postupovať ak pozorujeme vtáčie mláďa vo svojom okolí?
30.05.2012

Mesiac máj je obdobím, kedy sa aj v mestskom prostredí objavujú vtáčie mláďatá. S nimi prichádzajú často aj nesprávne rozhodnutia o zbytočnej pomoci tam, kde zásah človeka spôsobí vážne dopady na mláďatá odkázané na rodičov. Ako sa teda najlepšie zachovať, keď pozorujeme mláďatá vo svojom okolí?
"Posledné týždne riešia ornitológovia čoraz častejšie telefonáty občanov o výskyte mláďat rôznych druhov vtákov. Najčastejšie ide o mláďatá sýkoriek, ktoré práve opustili svoje hniezdo, mladé straky, drozdy čierne či myšiarky ušaté posedávajúce na stromoch sídlisk. Vtáčie mláďatá po opustení hniezda nevedia dokonale lietať a sú ešte odkázané na svojich rodičov, ktorí ich kŕmia, učia ich hľadať si potravu a upozorňujú ich na možné nebezpečenstvo.", informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: "Toto obdobie je pre mladé operence kľúčové. Drozdy, straky či sýkorky sa práve v tomto čase naučia ako prežiť, a preto je odobratie od ich rodičov zlým rozhodnutím. Vtáky držané v zajatí nedokážu prežiť v prírode bez školy od rodičov. Preto neodporúčame mláďatá, ktoré nie sú zranené či ohrozené odoberať z miesta, na ktorom ich vidíme. Navyše sú všetky druhy vtákov chránené a manipulovať s nimi môžu len odborníci s náležitým povolením.".
Iná situácia nastáva v prípade druhov, ktoré opúšťajú svoje hniezdo ešte neoperené. Takými sú napríklad kačice divé alebo myšiarky ušaté, ktoré sú už bežnými obyvateľmi mestského prostredia. V prípade, že pozorujeme kačicu divú, ktorá sa snaží previesť svoje mláďatá cez rušnú cestu, je vhodné usmerniť pohyb rodinky a pomôcť im dostať sa k vode. Čoraz častejšími obyvateľmi sídlisk sú aj myšiarky ušaté. Mláďatá sa rozliezajú do okolia hniezda už v čase, kedy ešte nevedia lietať. Za tmy pískajú a svojím hlasom pýtajú potravu od rodičov. V niektorých prípadoch sa stane, že mláďa padne na zem. Pokiaľ nie je zranené, postačí vyložiť ho na najbližší strom na bezpečné miesto, kde si ho rodičia nájdu.
V prípadoch, kedy sme presvedčení, že ide o zranenie či reálne ohrozenie vtáctva, treba kontaktovať odborníkov zo Štátnej ochrany prírody SR prípadne ornitológov v SOS/BirdLife Slovensko, kde poradíme a v prípade potreby zabezpečíme ďalšie kroky.
Kontakt:
- Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko, e-mail: gugh@vtaky.sk, 0907 149 152

Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 16:18.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..