Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Diskusia o meste Vráble (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Naše Vráble - Redakčná rada (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=526)

Nemeth.V 24-05-2020 22:01

Naše Vráble - Redakčná rada
 
Dobrý deň,

posledné číslo novín Naše Vráble ma podnietilo k reakcii, resp. k položeniu otázky redakčnej rade. Konkrétne ide o zverejnenie fotografie primátora mesta, ktorý vedie prostredníctvom videokonferencie krízový štáb mesta ako titulnej fotografie.

Zaujímal by ma názor redakčnej rady, ktorá pracuje od februára 2019 v novom zložení a od februára 2020 má posilnený štatút, či nejde v tomto prípade o trochu aktívne PR v prospech primátora prostredníctvom mestských novín. Jedným z problémov viacerých mestských novín je, ak sú príliš naviazané na primátora mesta. Rozumiem, že primátor mesta je štatutárom mesta a zastupuje aj pozíciu predsedu krízového štábu mesta, na druhej strane sa pýtam, či bolo nevyhnutné takýmto spôsobom propagovať jeho činnosť?

Pri tejto príležitosti som si všimol, že redakčná rada nezverejňuje na webe zápisnice zo svojich zasadnutí. Aj keď to nie je jej povinnosťou, mohlo by sa to diať nad rámec štatútu a prispieť tým k väčšej otvorenosti redakčnej rady? Nakoľko má redakčná rada rok svojej činnosti za sebou, zaujímalo by ma, čo sa jej už podarilo presadiť a aké má námety na ďalšie skvalitňovanie mestských novín.

Ďakujem.

Mgr. Viktor Németh

Eva Repková, MsÚ Vráble 03-06-2020 15:51

Dobrý deň, pán Németh,

redakčná rada sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberala Vašim podnetom uverejnenom na Diskusnom fóre mesta Vráble.
Zhodli sme sa jednomyseľne, že v tomto prípade sa určite nejedná o aktívne promo osoby primátora. Situácia spojená so šírením koronavírusu a ochorenia COVID−19 nie je všednou záležitosťou a aj informovanie o nej má inú váhu ako bežné oznamy.
Predmetným článkom sme okrem popísaných informácií chceli dať občanom na vedomie, že kvôli efektívnejšej komunikácii náš úrad používa aj také progresívne technológie, ako je video konferencia, a že aj primátor ako predseda krízového štábu používa túto technológiu.
Nevieme, či bolo nevyhnutné túto činnosť spropagovať, ale rozhodne sa nejednalo o úmyselnú propagáciu osoby primátora, ale stavu v komunikácii.
Za každého v prvom rade hovoria činy, a tých v prípade primátora mesta Ing. Tibora Tótha nie je málo.
Ďakujeme za dobrú radu, ktorou je myšlienka zverejňovania zápisníc na webovej stránke mesta Vráble. Určite budeme túto možnosť na informovanie v ďalšom období používať. Postupne ich budete nachádzať v sekcii Naše Vráble v hlavnom menu.
K zvyšovaniu kvality novín sa vrátime v samostatnom príspevku.

Redakčná rada Naše Vráble

Spracoval: Ing. Marian Libiak, predseda redakčnej rady


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 21:54.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..