Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Diskusia o meste Vráble (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Najluxusnejší byt v meste Vráble (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=509)

Marian 05-09-2019 10:57

čokyna
 
Podľa Vás otázky, pri ktorých mám nejasnosti, sú pre Vás urážka? Ako vidím Vy urážate (spochybňovanie zdravotného stavu). Tak dajte otázky ,ktoré Vás nebudú urážať.
Zverejnil som uvedené uznesenie, lebo s týmto problémom súvisia.35a/,35b,/2008, 58a,58b/2008.tieto uznesenia sa navzájom dotýkajú aj uvedeného problému, alebo nemám pravdu?
Za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností , ktoré bolo schválené naposledy, výmere 234 m2 zaplatí ViOn – INVEST, s. r. o. mestu Vráble sumu 570,96 Eur.

čokyna 05-09-2019 11:27

Marian
 
Počkajte, počkajte ...

Na to je diskusné fórum, aby ste sa pýtali! Ja spochybňujem spôsob. Haha, aké jednoduché to bolo opäť prekrútiť!

Prvé, čo ste prekrútili bolo moje "spochybňovanie zdravotného stavu", ktoré ste úplne vytrhli z kontextu. Použil som ho totiž v komunikácii s banditMUSCLE, ktorému som to v poslednom príspevku vysvetlil slovami: "Ak Vás urazil spôsob komunikácie, ktorý som (ale aj to som tu už vysvetľoval) nastavoval na Váš obraz, CHÁPEM TO. Robil som to zámerne, aby som Vám nastavil zrkadlo. A v tomto momente, kedy ste si to, dúfam, uvedomili (vidím, že už toho máte tiež plné zuby), sa za to OSPRAVEDLŇUJEM." Všimnite si, prosím, že tón mojej reakcie na Vaše príspevky je úplne odlišný...

Druhé, čo ste prekrútili, bolo to, voči čomu som sa ohradil. Ja som sa neohradil voči tomu, na čo ste sa pýtali, ale ako. Presne som použil slová: "Môžem sa opýtať, prečo ste to napísali? Dal Vám niekto nejaký dôvod pochybovať o nás (na Mestskom úrade vo Vrábľoch)?". Kontext si predsa môžu všetci (i Vy) prečítať!

A tretie, čo ste (opäť) prekrútili, bola pôvodná otázka. Tá znela: "Naozaj považujete toto za postačujúcu odpoveď? Pán Vojtek, keby nesedite na MsÚ Vráble a ste len občanom mesta, stačila by Vám táto odpoveď a vôbec by Vám nebolo ani trochu divné, že komisia z 5 uchádzačov zvolila práve ViOn?". Tu sa ale fakt nič nehovorí o financovaní, preto kolega v odpovedi neuvádzal iné uznesenie, len to, ktoré sa týka priamo veci a preto ste Vy spomínaním ďalších uznesení tému rozširovali. Dodnes som si fakt myslel, že jedna a jedna sú dva ...

Na druhej strane si z mojej odpovede vyberáte len to, čo chcete. Ani len slovkom ste sa nepozastavili nad tým, čo som napísal ďalej. Tak to skúsim zopakovať: "Napriek tomu Vám odpovieme, len Vás poprosím o chvíľu trpezlivosti: už sme to tu písali - kolega, do ktorého agendy patria odpovede na Vaše otázky je totiž tento týždeň mimo pracoviska." a "Stačí zatiaľ takto?"

P. S. Pôvodne sme zvažovali, že sa Vám teraz vôbec neohlásime a počkáme na pondelok/utorok. Odpoveď na Vašu otázku týkajúcu sa majetkových priznaní sme však mali v rukách, tak som si - vzhľadom na hystériu, ktorú otázka vyvoláva - povedal, že na ňu odpoviem a zároveň Vám dám vedieť, kedy (a prečo) sa môžete dočkať ďalších odpovedí. A pritom som sa pozastavil nad spôsobom kladenia otázok, pričom som ho nespochybnil, len sa pýtam "prečo takto?". Skutočne si myslíte, že by bolo lepšie, keby sa tu z toho dôvodu nereagovalo vôbec?

čokyna 10-09-2019 08:36

Verejná obchodná súťaž zverejnená
 
Ako som sľúbil, verejná obchodná súťaž za účelom výberu investora na výstavbu bytových domov na Sídlisku Žitava je zverejnená na podstránkach Ponuka majetku. Ďakujem za trpezlivosť. Za seba som splnil, čo som mal, informácie máte k dispozícii, nech sa páči, naložte s nimi podľa vlastného uváženia.

Viktor Németh, MsÚ Vráble 18-09-2019 07:53

To Marian - odpoveď
 
Citát:

Pôvodne zaslal Marian (Príspevok 2342)
Vnieslo sa so diskusie veľa emócii, tak poďme k faktom, uvedené uznesenie 58/2008 má aj bod :
b) v zmysle 11 ods. 4 písm. a) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predaj pozemkov pod bytovými domami na Sídl. Žitava v súlade so súťažným návrhom spoločnosti VION a. s. so sídlom Továrenská 64, Zlaté Moravce ako víťazovi obchodnej verejnej súťaže za cenu 1600,- Sk/m2.
Neviem či to bol zámer zamestnanca neuviesť ho, alebo nevedomosť. Nech si občania urobia o tom vlastný názor.
Chcem sa spýtať zodpovedných na MÚ za akú sumu za m2 sa predali pozemky pod výstavbu, alebo je to problém zverejniť bez zahmlievania, nakoľko mám informácie, že suma nebola v zmysle uvedeného uznesenia. Nebol pri tom porušený zákon , veď mesto má na stráženie zákonnosti zodpovedného zamestnanca - kontrolóra. Vec sa ťahá veľa rokov , kontrolóra netreba k tomu vyzývať pri podozrení má konať z titulu svojej funkcie.

Dobrý deň,
suma, za akú sa predali pozemky je reálne tá, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo, t. j. 1600 Sk/m2. Spolu za 3.280 m2 suma 5.248.000 Sk (viď Zmluva o budúcej kúpnej zmluve).
Citát:

Pôvodne zaslal Marian (Príspevok 2345)
Podľa Vás otázky, pri ktorých mám nejasnosti, sú pre Vás urážka? Ako vidím Vy urážate (spochybňovanie zdravotného stavu). Tak dajte otázky ,ktoré Vás nebudú urážať.
Zverejnil som uvedené uznesenie, lebo s týmto problémom súvisia.35a/,35b,/2008, 58a,58b/2008.tieto uznesenia sa navzájom dotýkajú aj uvedeného problému, alebo nemám pravdu?
Za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností , ktoré bolo schválené naposledy, výmere 234 m2 zaplatí ViOn – INVEST, s. r. o. mestu Vráble sumu 570,96 Eur.

Jednotlivé uznesenia opíšem chronologicky:
• uzn. 35a/2008 - schválenie spôsobu výberu investora a predaja pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže,
• uzn. 35b/2008 - odporúčajúci charakter,
• uzn. 58/2008 - schválenie investora - spoločnosť ViOn, a. s. a cenu za predaj pozemkov 1.600 Sk/m2 na základe výsledku súťaže,
• uzn. 133a/2012 – schválenie dohody o zrušení záväzku a dohody o urovnaní (viď Dohoda o zrušení + dôvodová správa + zdôvodnenie ViOn)
• uzn. 133b/2012 – schválenie nových podmienok zmluvného vzťahu z dôvodu ukončenia pôvodného zmluvného vzťahu. Finančné plnenie z pôvodného zostalo, t. j. 1600 Sk/m2, spolu 5.248.000 Sk + podľa nového zmluvného vzťahu musel zaplatiť 1.000 Eur za každý pozemok.
Podľa nových podmienok potom vychádza suma 2,44 €/m2, ktorá sa používala ako sadzba v novom zmluvnom vzťahu pri zámenách nehnuteľností, nakoľko pôvodný vzťah skončil dohodou o zrušení záväzku a urovnaní.

V konečnom dôsledku mesto v rámci celej transakcie získalo 5.248.000,- Sk plus 8.000 Eur (1.000 Eur x 8 pozemkov) plus doplatky za zámeny. Okrem pre mesto prijateľných finančných podmienok je veľmi dôležitý fakt, že výstavba bytov pokračuje v súlade s potrebami a požiadavkami občanov mesta a okolia a to nielen výstavbou bytov do osobného vlastníctva, ale aj nájomných bytov. Tieto skutočnosti boli zohľadňované aj pri hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva o zmluvných podmienkach pre investora respektíve ich zmenách. Snažil som sa zhrnúť všetky odpovede do jedného celku, ak som na niečo zabudol odpoviem dodatočne.

Pekný deň.
PS: Niektoré veci bolo potrebné dokladať z archívu a archivárka je PN, takže to trvalo trochu dlhšie, za čo sa ospravedlňujem.

Odpoveď vypracoval: Imrich Vojtek, vedúci OPČaSMM MsÚ Vráble


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 19:34.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..