Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Poslanci (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Potrebuje naše mesto Mestské zastupiteľstvo ? (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=435)

Pavel Uhrecký 12-09-2017 01:00

Potrebuje naše mesto Mestské zastupiteľstvo ?
 
V stredu 13. 9. čiže zajtra budú naši zvolení zástupcovia do MsZ schvaľovať zbúranie - odstránenie Meštianskeho domu z II. pol. 19 storočia Moravská ul.č.286 (bývalý dom Osvety). Tento objekt je vedený vo VZN mesta č.5/ 2O17 v zozname pamätihodností nášho mesta čo o.i. znamená, že vlastník, musí rešpektovať mestom stanovené pravidlá na zachovanie pôvodného vzhľadu objektu. Kontrolu na dodržiavaní týchto pravidiel vykonávajú : HK mesta, poslanci MsZ, poverení prac. MsÚ a MsP. Na odstránenie stavby je vydané povolenie č. 1620/2017- OO3-Rf zo dňa 28.8.2017 podpísané primátorom mesta T. Tóthom. Statický posudok, ktorý je relevantným podkladom pre vydanie búracieho povolenia je plný nepresných údajov o histórii objektu za posledných 25 rokov a neobsahuje žiadne technické údaje o nezvratnom havarijnom stave statiky objektu. Podľa vydaného rozhodnutia primátorom na odstránenie stavby skôr ako o tom rozhodli poslanci MsZ je zrejmé, že hlasovanie poslancov bude len formálnym aktom. Okrem toho tým, že z VZN im vyplývala povinnosť kontroly nad dodržiavaním povinností vlastníka rsp. vlastníkov budovy za celé uplynulé obdobie sú dnes bez pardonu spoluzodpovední spolu s primátorom za dnešný stav uvedeného objektu a vlastne za jeho likvidáciu.
Preto sa pýtam : "Potrebuje mesto poslancov"?
"Potrebuje naša samospráva MsZ"? "
Potrebujeme v samospráve mesta nejaké odborné komisie "?
Som presvedčený a ochotný to faktami preukázať, práve na tomto príklade že NEPOTREBUJE !

čokyna 14-09-2017 10:54

siska!
 
Čo sa musí stať, aby človek, ktorý reaguje k veci a podnetne vybuchol ako ručný granát? Dajte vedieť, možno "niečo poriešime" ...


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 07:15.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..