Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Životné prostredie a poriadok v meste (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Neporiadok v meste (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=36)

juro.andrla 22-02-2011 20:00

Neporiadok v meste
 
Nedávno som upozornil na množstvo odpadkov na vinohradoch, teraz tri fotky odpadkov pod vinohradmi.
V odvodňovacom kanáli kúsok od mostíka na Dyčku sú na dyčianskej strane hneď dve začínajúce čierne skládky odpadu - niekto rozobral auto (á) a tu sa zbavil nepotrebných vecí.Je to pravdepodobne mimo intravilánu mesta, takže asi nemožno očakávať, že dôjde k odstráneniu toho , čo určite spôsobil "poriadny" občan tohto mesta. Voľakedy sa týmito kanálmi dalo korčuľovať od Tesly resp. od Sila až na Dyčku ( pokus o námet pre poslancov ako urobiť niečo atraktívne pre obyvateľov napríklad na zimu, ale asi priveľa fantazírujem).Dnes sú zarastené a pomaly napĺňané odpadkami.
Ďalšie súčiastky z auta možno vidieť v koryte potoka vytekajúceho z rybníka pri autobazári pri železničnom prejazde.
Inak, zaujímalo by ma, ako sleduje mestská polícia poriadok v meste. Majú to priamo v náplni práce ( kto chce , nech si pozrie štatút mestskej polície na stránke), ale nejako výsledky tejto činnosti nie je vidieť.

juro.andrla 28-02-2011 19:17

neporiadok v meste
 
So skládkami sa nič nedeje, neverím , že kompetentní na MsÚ môj príspevok nečítali - hrať mŕtveho chrobáka veci nepomôže.
Myslím že by mali začať konať, tak ako im to stanovuje zákon č.223 §*18 odseky 6;7;10 - oznámenie majú tu na fóre mesta.
Asi sa bude treba znovu obrátiť priamo na primátora mesta a prednostu aby sa veci pohli.
Napríklad odpad pri autobazári pri železničnom prejazde je v intraviláne mesta, ale mestská polícia nekoná, hoci to má priamo v náplni práce (zrejme by si mali prečítať štatút o mestskej polícii na stránke mesta).To isté platí o kope kartónov a igelitov na bývalej Žitavskej ulici pri bráne firmy, ktorá obchodovala s náhradnými dielmi na autobusy, nákl.autá atď.( týmto nechcem povedať, že odpad je z tejto firmy).

Ing. Ján Jamrich 04-03-2011 22:50

Neriadené skládky
 
Vážený pán Andrla
V prvom rade Vám ďakujem za Vaše príspevky resp. upozornenia.
Jednou z úloh MsP je aj upozorňovať príslušné odborné oddelenia MsÚ na vznik neriadených, menších či väčších skládok TKO v meste. Na Váš a potom aj môj podnet urobili príslušníci MsP obhliadky uvedených miest s tým, aby zaistili prípadné usvedčujúce argumenty a tak usvedčili pôvodcu. Obce a mestá však majú zákonnú povinnosť odstrániť skládku na vlastné náklady, ak sa pôvodca skládky nezistí. Tieto neriadené skládky budú odstránené v spolupráci s odbornou firmou a aktivačnými pracovníkmi mesta. Žiaľ uhradia to daňoví poplatníci zo svojich daní a vinník znovu uniká.
Urobil som aj kroky k tomu, aby ste Vy mali čo najmenej takýchto upozornení a ja podobných pokynov tak, aby zodpovední konali samostatne a podľa možnosti aj rýchlo.

S úctou
Ing. Ján Jamrich, prednosta MsÚ

Zodpovední: Náčelník MsP, p. Marián Trubíni, t.č.: 0907 759 020
mail : marian.trubini@vrable.sk
Odb. ref. ŽP, p. Mgr. Klaudia Šemeláková, t.č.: 037/7777042
mail: klaudia.semelakova@vrable.sk


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 18:21.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..