Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Doprava (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Mláky na sídlisku Lúky (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=456)

JakubF 30-08-2018 10:09

Mláky na sídlisku Lúky
 
Dobrý deň,

rád by som mesto požiadal o vyriešenie problému prejazdnosti a prechodnosti niektorých chodníkov a ciest na sídlisku Lúky v prípade dažďa.
Určite sa nájde podobných úsekov viac, ja spomeniem tie, ktoré priamo obmedzujú moje okolie.

1) cesta medzi bytovkou 1115 a škôlkou na sídlisku Lúky - v prípade akéhokoľvek výraznejšieho dažďa je ťažko prejazdná pre automobily a úplne nepriechodná pre chodcov - nenachádza sa tam chodník. Autom sa to prejsť dá, ale výška vody na ceste je 10-15 cm. Na danom mieste je aj kanál, (prvé parkovacie miesto pri škôlke) ale je pravdepodobne upchatý.

Foto: https://ibb.co/dnAsk9

2) križovatka chodníkov pri vchode 23 bytovky 1115. Tam pri akomkoľvek daždi vznikne mláka väčšia ako šírka chodníka a ľudia sú nútení chodiť po blate. Nakoľko chodník smeruje k Tescu, škôlke a priemyselnému parku, je dosť frekventovaný.

Foto: https://ibb.co/cu64yU

Pripájam aj mapku s vyznačenými miestami:

Foto: https://ibb.co/chp4Xp

Ďakujem za vyjadrenie a riešenie

Viktor Németh, MsÚ Vráble 05-09-2018 15:01

Mláky na Sídlisku Lúky - odpoveď
 
Dobrý deň,

mesto realizovalo pred nedávnom čistenie uvedenej kanalizačnej vpuste, nakoľko sme tento problém registrovali už v minulosti. Po jej vyčistení sa situácia dočasne zlepšila, avšak po posledných dažďoch sa problém obnovil. Preto aj na základe Vášho podnetu prebehla dňa 4. 9. 2018 komplexná obhliadka vrátane zaústenia dažďovej kanalizácie do centrálnej stoky, kde bolo kamerovou skúškou zistené prelomenie prívodnej rúry od vpuste smerom do stoky pod cestou, čo spôsobilo jej úplné zapchatie. Z toho dôvodu je nevyhnutné túto rúru v celej dĺžke cca 10 bm vymeniť. Mesto už zadalo vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu. Následne po vyčlenení finančných prostriedkov na tento účel prebehne oprava.

So situáciou č. 2 sa budeme zaoberať. Nakoľko si vyžaduje komplexnejšie riešenie, prosím o Vašu trpezlivosť.

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, referent dopravy a cestného hospodárstva MsÚ Vráble

JakubF 29-07-2019 09:49

Dobrý deň,

prešiel rok a problém so zaplavenou cestou a zapchatou kanalizáciou pretrváva. Pri každom výdatnejšom daždi je parkovisko a cesta zaplavená a prejazdná len s problémami, pre chodcov neprechodná.

Zaoberalo sa mesto problémom? Na čom stojí vyriešenie problému?

Ďakujem za odpoveď.

Viktor Németh, MsÚ Vráble 01-08-2019 08:17

Odpoveď
 
Dobrý deň,

mesto vníma tento problém, ktorý komplikuje prejazdnosť predmetného úseku v daždivom počasí. Ako už bolo v predošlej odpovedi spomenuté, oprava havarijného úseku prebehne po vyčlenení finančných prostriedkov, pričom tieto doposiaľ na predmetnú vec vyčlenené a zaradené do rozpočtu neboli. To sa deje zhodou okolností v tomto čase, preto už v najbližšej novele rozpočtu sa budú nachádzať finančné prostriedky potrebné na túto opravu. Po schválení novely rozpočtu č. 4 pre rok 2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019, dôjde k výmene poškodenej, resp. nefunkčnej rúry v čo najrýchlejšom možnom čase.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť pri riešení tohto podnetu.

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, referent dopravy a cestného hospodárstva MsÚ Vráble


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 02:09.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..