View Single Post
Starý 09-06-2016, 09:20   #4
I.Vojtek ved. OPČaSMM
Member
 
Registrovaný od: Oct 2010
Príspevky: 51
Počiatočné Predaj pozemku-prípad hodný osobitného zretela

Dobrý deň pán jozeF,

Chcel by som v krátkosti reagovať na Vaše posledné podnety a otázky týkajúce sa problematiky predaja pozemku spoločnosti Agronia ako prípad hodný osobitného zreteľa.Ako rodený vrábeľčan mám pri svojom konaní vždy na mysli prospech občanov mesta Vráble.Tak je to aj v tomto prípade , keď budúci investor vykupuje pozemky od občanov mesta aj od samotného mesta za účelom realizácie investície , ktorá by mohla posunúť latku služieb poskytovaných v meste dopredu ( niekoľko rokov som svedkom pripomienok a debát k úrovni služieb,obchodov,sortimentu tovarov a pod).
Pre tohto investora je realizácia autobusovej stanice v blízkosti jeho zámeru skôr vítaná a preto si myslím ,že sa možno aj bude zasadzovať za jej realizáciu.To je však už ale téma aj pre investora autobusovej stanice a zároveň mesta ,aby v súlade s územným plánom ustrážilo v rámci stavebných konaní tieto aktivity.
Čo sa týka ceny predávaného pozemku, tak tá je vzhľadom na jej právny stav(veľký počet podielových spoluvlastníkov,neznámych vlastníkov.rozdrobenosť pozekov-tzv.“ slížiky“) a zároveň množstvo inžinierskych sietí pod pozemkami aj napriek výhodnej polohe nízka.Spoločnosť Agronia ponúka sumu ,ktorá je cca 10 krát vyššia ako znalecká cena.Samozrejme jej hodnota stúpne ,ale až po jej scelení a vysporiadaní vlastníctva spoločnosťou Agronia.Počas doby,ktorej pracujem na MsU sa o predmetnú lokalitu zaujímalo niekoľko investorov , ktorí ale po zistení skutočného právneho stavu pozemkov a výskytu inžinierskych sietí pod nimi od svojich zámerov ustúpili ako nereálnych v danom území.Spoločnosť Agronia zvolila na vysporiadanie a scelenie pozemkov formu jednoduchých pozemkových úprav ,ktorú jej legislatíva umožňuje.Aj z tohto dôvodu vykupuje výmeru väčšiu ako potrebuje na realizáciu svojho zámeru.Máte pravdu , že v konkrétnych priľahlých pozemkoch nie je v súčasnosti spoločnosť Agronia vlastníkom v 1/1(sú tam plomby a prebiehajú ďaľšie vklady),ale podľa aktuálnych informácií má v danej lokalite vykúpené pozemky respekt. podiely od cca 130 vlastníkov o celkovej výmere cca 33.000 m2.V tejto súvislosti by sa dalo povedať,že by to mohlo byť postačujúce na realizáciu jej zámeru.Spoločnosť Agronia však má záujem o spoluprácu s mestom a svoj zámer chce realizovať investor v súlade s územným plánom mesta.Z tohto dôvodu sa zástupca spoločnosti zúčastní aj zasadnutia MsZ,na ktorom bude predaj pozemku prejednávaný , aby tak mohol zodpovedať na nejasnosti a otázky poslancov MsZ a občanov mesta ,ktoré súvisia s investičným zámerom.

Pekný deň

I.Vojtek ved. OPČaSMM
I.Vojtek ved. OPČaSMM je offline   Odpovedať s citovaním