View Single Post
Starý 11-04-2019, 13:19   #2
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné Miesto na odpad - odpoveď

Na základe Vášho podnetu bol v uvedenom stanovišti prepočítaný objem komunálneho odpadu na priľahlý počet bytov. Z toho dôvodu bol operatívne doplnený ďalší kontajner na komunálny odpad.

Oceňujeme, že aj na sídliskách je rastúci záujem o separáciu odpadu. Počet kontajnerov v tomto prípade zodpovedá objemu vyprodukovaného odpadu na priľahlý počet bytov. Pre efektívnejšiu separáciu v segmente papiera a plastu odporúčame zošliapnutím odpadu zmenšiť jeho objem, čím sa automaticky bude dať umiestniť do kontajneru väčší objem odpadu.

Aj touto cestou Vás prosíme o súčinnosť pri monitorovaní situácie v uvedenom kontajnerovom stanovišti. Podľa nasledujúceho vývoja budeme zvažovať ďalšie kroky vedúce k udržiavaniu poriadku v kontajnerových stanovištiach na sídliskách.

Odpoveď vypracovali:
Mgr. Richard Galambiovský, referent dopravy a cestného hospodárstva mesta Vráble MsÚ Vráble
Ing. Juraj Sojka, konateľ spoločnosti Vepos, spol. s r. o.
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním