View Single Post
Starý 09-04-2020, 10:03   #2
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Dobrý deň,

žiadosť o výrub drevín bola podaná občianskym združením Godinov majer o. z. v marci 2020 na Mestský úrad vo Vrábľoch. Vzhľadom k tomu, že od 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa v § 68 písm. c/ uvádza, že okresný úrad rozhoduje o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce, Mesto Vráble postúpilo danú žiadosť na Okresný úrad Nitra, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Podľa našich informácií súhlas vydávala Ing. Lopošová, avšak zatiaľ na úrad nebola doručená kópia tohto rozhodnutia.

Odpoveď vypracovala: Mgr. Klaudia Šemeláková, referent ochrany životného prostredia, OŽPaV MsÚ Vráble
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním