View Single Post
Starý 14-11-2014, 16:35   #8
Boris
Junior Member
 
Registrovaný od: May 2012
Príspevky: 20
Počiatočné

Citát:
Pôvodne zaslal čokyna Zobraz príspevok
Aby sme do diskusie nevnášali zbytočne nejaké falošné tóny, skúsme sa držať striktne zákona 346/1990 Zb. Chápem to tak, že máme dva problémy:
1. kto môže kandidovať za poslanca (pokúsiť sa nájsť odpoveď na túto otázku vo vzťahu k členovi volebnej komisie),
2. kto sa môže stať členom volebnej komisie (opäť hľadať odpoveď najmä v kontexte vzťahu ku kandidátovi).

Podľa § 3 zákona "Za poslanca ... zastupiteľstva ... môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d)". To znamená, že v tomto prípade kandidovať volič, ktorý nie je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo nie je pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Čo je dôležité pre nás vo vzťahu k položenej otázke: zákon nepozná obmedzenie práva kandidovať z dôvodu príbuzenského vzťahu s členom volebného orgánu. Podľa toho teda, syn môže kandidovať, aj keď je otec predsedom miestnej volebnej komisie ...

Podľa § 11 ods. 3 zákona "Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca ... zastupiteľstva alebo na ... primátora nemôže byť členom volebnej komisie". Na výklad potrebujeme asi aj ods. 4, ktorý hovorí, že "Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán ... ", ktoré nominujú svojich kandidátov na poslancov zastupiteľstva. Tu sa teda opäť nič nepíše o obmedzení pre politickú stranu nominovať do volebného orgánu príbuzného jedného z kandidátov, ani o tom, že by takáto osoba následne nemohla byť členom volebného orgánu. Podľa toho teda, ak politická strana navrhne (a obmedzenie v tejto veci nemá) do volebného orgánu otca jedného z kandidátov na poslanca, ten členom komisie byť môže (zákonné obmedzenie sme nenašli) ...

Ako píšete, otec nie je len členom miestnej volebnej komisie, on je navyše jej predsedom! V tomto prípade treba hľadať odpoveď v ods. 7 spomínaného paragrafu 11, podľa ktorého "Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu ...." - a môžem potvrdiť, že predseda miestnej volebnej komisie bol spomedzi jej členov nimi samými vybratý ako najskúsenejší člen komisie, čo bolo uznaním jeho aktivít ostatnými členmi, nie aktom nejakej manipulácie, či nebodaj nátlaku. Na situácii teda z pohľadu zákona skutočne nenájdete nič abnormálne ...

Je ale možné, že ste svoju otázku kládli skôr v rovine morálnej, ako právnej. Lenže morálka je o spoločenskom barometri, o kolektívnom cítení veci. Dovoľte vysloviť osobný názor: na rozdiel od Vás nevidím absolútne žiadny rozpor medzi pôsobením otca v mestskej volebnej komisii (aj vo funkcii predsedu) a kandidatúrou syna, ktorý sa navyše uchádza o hlasy voličov za iný politický subjekt ako je ten, ktorý nominoval jeho otca do volebných orgánov. Navyše, mestská volebná komisia hlasy voličov priamo nesčítava, kontroluje zápisy okrskov a zapisuje (áno, aj dáva dohromady čísla) nimi získané výsledky volieb. Ale od priameho sčítavania je ďaleko. Navyše, ako som písal vyššie, volebné orgány sú zložené zo zástupcov politických strán - zákon je tak nastavený práve preto, aby sa títo ľudia navzájom kontrolovali. Takže, ak Vás zaujíma môj názor v mozaike všeobecného, teda morálky, nevidím nič zlé na tom, ak je kandidát na poslanca synom predsedu mestskej volebnej komisie.

P. S.: Prosím, skúste ma nechytať za slovíčka, niektoré fakty som musel v záujme zjednodušenia vytrhnúť z kontextu, či uviesť v nie práve časovom slede - to však len preto, aby som sa dostal rýchlejšie a zrozumiteľnejšie k výsledku.
Pán Čokyna,vidím,že v tejto téme sa vyznáte.Chcel by som sa čisto zo zvedavosti spýtať,či môžu v jednej obci kandidovať z jednej rodiny dvaja členovia za poslancov.Napríklad manžel-manželka,otec-syn.Ak budete mať čas a chuť odpísať,tak Vám ďakujem za odpoveď.Ale tak ako píšem je to čisto zo zvedavosti.
Boris je offline   Odpovedať s citovaním