View Single Post
Starý 24-05-2019, 09:34   #11
Ďula
Junior Member
 
Registrovaný od: Aug 2011
Príspevky: 17
Počiatočné

Podľa VZN č.12/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Vráble je v článku II -daň zo stavieb §4 odsek 1b sadzba dane - určená ročná sadzba dane za každý m2 zastavanej plochy takto:
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, a to - pre celé mesto okrem tých, ktoré sa nachádzajú na území jednotlivých častí mesta „Vinohrady1“ a „Vinohrady2“ 0,211 eur - pre tie z nich, ktoré sa nachádzajú na území jednotlivých častí mesta „Vinohrady1“ a „Vinohrady2“ 0,411 eur c) stavby chát a stavby na individuálnu rekreáciu, a to pre celé mesto 0,411 eur.
Nakoľko vlastníci viničných domčekov platia mestu Vráble rapídne vyššiu cenu 0,411 euro namiesto 0,211 euro, tak by malo byť aj povinnosťou mesta Vráble sa o cesty na Vrábeľských viniciach patrične starať ( bez ohľadu na to, komu patria cesty na Vrábeľských viniciach ).
Alebo sa mýlim ?
www.vrable.sk/download_file_f.php?id=778649
Ďula je offline   Odpovedať s citovaním