View Single Post
Starý 20-05-2020, 11:09   #8
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Problematika plaváreň/kultúrne centrum momentálne nie je, aj vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, stredobodom pozornosti. V obidvoch prípadoch sa jedná o projekt na úrovni 3,5 – 5 mil. €.
Predmetné projekty neboli zrušené, no momentálna finančná situácia, poznačená aj koronakrízou, neumožňuje ich realizáciu.
V súčasnosti mesto rieši v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja možnosť realizácie projektu vybudovania zastrešenej multifunkčnej športovej plochy (MŠP). Momentálne je pripravovaná projektová dokumentácia MŠP. Ak sa bude realizovať, bude umiestnená v areáli ZŠ s MŠ Lúky. Na základe zmluvy, ktorú podpíše SZĽH s mestom Vráble, bude najmenej počas 10 rokov slúžiť aj ako tréningové centrum pre mládež pod vedením skúsených inštruktorov.
Finančná náročnosť MŠP je cca 10 % z nákladov potrebných na vybudovanie plavárne. Multifunkčná športová plocha bude slúžiť pre športové vyžitie počas celého roka – zimná a letná prevádzka.
Verím, že bude prínosom pre občanov mesta a prispeje k možnosti rozšírenia športového vyžitia hlavne v zimnej sezóne.
K riešeniu otázky plaváreň/kultúrne centrum sa po preklenutí následkov koronakrízy vrátime. Otázka kultúry je v súčasnosti riešená prostredníctvom prenájmu kina Tatra a rozšírenia a skvalitnenia aktivít tohto zariadenia.

Odpoveď vypracoval: Ing. Marian Libiak, zástupca primátora
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním