View Single Post
Starý 02-05-2019, 09:44   #5
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné Nakladanie s odpadmi - odpoveď

Dobrý deň,

v reakcii na vašu otázku ohľadom využívania informácií z aplikácie TrashOut uvádzam, že na oddelení životného prostredia sa zaoberáme podnetmi, ktoré občania touto formou nahlásili. V roku 2018 boli prostredníctvom spomenutej aplikácie nahlásené štyri nelegálne skládky odpadu, ktoré boli odstránené. V tomto roku boli doposiaľ nahlásené tri nelegálne skládky odpadu, na ktorých odstránení sa aktuálne pracuje. Okrem toho, v roku 2016 bola vykonaná sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v piatich lokalitách na území nášho mesta prostredníctvom využitia prostriedkov z Environmentálneho fondu.

Na zbernom dvore je spoplatnený len drobný stavebný odpad v zmysle príslušného zákona. Ostatný triedený odpad môžu občania odovzdávať na zbernom dvore bezodplatne.

K okrajovým lokalitám, kde dochádza k vzniku nelegálnych skládok, uvádzam, že mesto Vráble iniciovalo rokovanie so spoločnosťou Matador, ktorého výsledkom bolo, že uvedená spoločnosť dala vyčistiť predmetnú lokalitu na svoje náklady, boli odstránené náletové dreviny a bolo realizované osadenie dopravného značenia, ktoré má zabrániť parkovaniu cudzích kamiónov na danom mieste. Práve šoféri týchto kamiónov patrili medzi hlavných tvorcov znečistenia. Chýbajúca smetná nádoba bude inštalovaná na autobusovú zastávku. Areál letiska predstavuje komplikovanejší problém, keďže je v súkromnom vlastníctve. Po dohode s majiteľom využívajú tento priestor autoškoly. V prvom rade by mal samotný vlastník dohliadať na poriadok a zabezpečiť svoj pozemok tak, aby nedochádzalo k uvedenému stavu. Čo sa týka lokality vrábeľských vinohradov, je potrebné predovšetkým apelovať na vinohradníkov a spoločne hľadať riešenia, aby k tomuto negatívnemu javu nedochádzalo. Mesto sa venuje prevencii znečistenia prostredia poskytovaním rôznych služieb, ktorých cieľom je zlepšený vzhľad mesta.

Podnetom, ktoré boli zverejnené v článku „Dobrovoľníci aj v tomto roku čistili Telinský potok“ sa budeme venovať v nadväznosti na ďalšie podnety, ktoré vzišli z posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Na záver dodávam, že aj v našom meste sa nachádzajú aktivisti, ktorí čistia niektoré lokality mesta. Či už ide o čistenie rieky Žitava, Telinského potoka, detských ihrísk, mesto podporuje takéto aktivity a nebráni sa podpore ďalších nových iniciatív v tejto oblasti.

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, referent dopravy a cestného hospodárstva
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním