View Single Post
Starý 16-07-2019, 13:56   #6
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné Odpoveď

Dobrý deň,

ako sme uviedli už v nedávnych príspevkoch, mesto Vráble sa intenzívne zaoberá odpadovým hospodárstvom a pripravuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa v minulosti vyskytovali s cieľom, ako píšete spravodlivo riešiť situáciu.

Prvým opatrením je zavedenie tzv. nálepkového systému, ktorý okrem prehľadnejšej kontroly motivuje ľudí k lepšiemu triedeniu odpadov a navýšeniu podielu triedeného zberu, ktorý financuje organizácia zodpovednosti výrobcov. Som rád, že vo svojom príspevku pomenúvate aj podnikateľské subjekty, pretože tých sa zavedenie spomínaného systému nálepiek dotklo oveľa viac ako obyvateľov nášho mesta. Doposiaľ vo VZN mesta totiž nebol ustanovený objem zmesového komunálneho odpadu, na ktorý majú podnikateľské subjekty po zaplatení paušálneho poplatku na počet zamestnancov nárok. Zaznamenávali sme u viacerých z nich neprimerane veľkú tvorbu komunálneho odpadu vzhľadom na počet zamestnancov, pričom predpokladáme, že tento odpad bol produkovaný z podnikateľskej činnosti a náklady spojené s nakladaním nespadajú pod miestny poplatok za komunálne odpady. Preto nebolo spravodlivé, aby sa tieto náklady rozpočítavali medzi všetkých poplatníkov.

Zvýšenie poplatku za komunálne odpady bolo do značnej časti spôsobené aj zavedením zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad jedenkrát za 14 dní. Na záver len uvediem, že zavedením tohto zberu sme už v prvých mesiacoch zaznamenali v rodinných domoch úbytok množstva zmesového komunálneho odpadu o cca 15%.

Ďakujeme za Váš podnet ohľadom zverejnenia prislúchajúcich nálepiek na smetné nádoby. Budeme sa ním zaoberať s firmou, ktorá nám tieto služby zmluvne dodáva. Proces opatrení, ktorý sme zaviedli a jeho reálne výsledky vyhodnotíme a budeme o nich občanov informovať.

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, referent OŽPaV MsÚ Vráble
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním