View Single Post
Starý 06-03-2020, 15:50   #2
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Vážený pán Németh,

mesto Vráble sa v súčasnosti intenzívne zaoberá parkovacou politikou.
Súbežne sú rozpracované 2 veľké projekty.

Prvým, ako ste uviedli aj vo svojom podnete, je budovanie parkoviska na sídlisku Žitava 1400/1-9.
Začiatok uvedenej investičnej výstavby siaha do roku 2017. Po dôkladnej analýze majetkových vzťahov v danej lokalite bolo potrebné vysporiadať pozemky od viac ako 100 známych vlastníkov, pozemky neznámych vlastníkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF) a pozemky patriace štátu, ktoré tiež spravuje SPF.
Celý proces výkupu pozemkov výrazne spomalila nefunkčnosť Rady SPF v termíne od augusta do decembra 2018.
V súčasnosti má mesto Vráble vysporiadané pozemky od všetkých známych vlastníkov.
Taktiež máme k dispozícii zmluvy s neznámymi vlastníkmi, ktorých zastupuje SPF, pričom dňa 6. 2. 2020 bol podaný návrh na ich vklad do katastra nehnuteľností na OÚ v Nitre, čakáme na ich zápis.

Druhým veľkým projektom, ktorý súvisí s parkovacou politikou mesta Vráble, je proces regulácie parkovania v centre mesta, ktorý zahŕňa ulice Hlavná, Moravská, Krátka a parkovisko pri MsÚ.
Dňa 28. 2. 2020 sa uskutočnilo stretnutie s projektantom z oblasti dopravy a zároveň predsedom skupiny poradcov SPA (Slovenská parkovacia asociácia). Na stretnutí bol odprezentovaný zámer mesta spolu s podrobnou analýzou súčasného stavu parkovania v centrálnej zóne. Záverom stretnutia bola dohoda, že mesto objedná vypracovanie štúdie regulácie parkovania, ktorá bude zohľadňovať súčasný stav a bude navrhnutý najlepší možný variant riešenia daného stavu. Táto štúdia bude predstavená poslancom a ak bude predložený návrh riešenia schválený mestským zastupiteľstvom, budeme pokračovať v zabezpečení projektu organizácie dopravy.

Naliehavú potrebu riešenia jestvujúceho stavu parkovania si mesto Vráble uvedomuje a pristupuje k nej so všetkou vážnosťou.

Príslušné VZN č.11/2010, ktoré upravuje parkovanie a státie na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, sa nám v danom momente javí ako dostatočne silný nástroj na kontrolu príslušníkmi mestskej polície.

Vážime si Váš aktívny občiansky prístup a ďakujeme za Váš podnet.


Odpoveď vypracovala: Ing. Elena Gaučíková, vedúca Oddelenia životného prostredia a výstavby MsÚ Vráble
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním