View Single Post
Starý 21-06-2020, 21:46   #3
Nemeth.V
Junior Member
 
Registrovaný od: Dec 2012
Príspevky: 9
Počiatočné Doplňujúce otázky - investičný úver

Dobrý deň,

ďakujem všetkým za odpovede a informácie, ktoré ste poskytli. Vzhľadom na závažnosť témy si dovoľujem položiť ešte doplňujúce otázky, ktoré považujem za dôležité zodpovedať pred zasadnutím stredajšieho mestského zastupiteľstva. Túto tému som otvoril aj na FB stránke Vráble a okolie, kde sa viacero občanov zapojilo a vyjadrilo svoj názor. Rozhodujúce slovo však budú mať mestskí poslanci, na pleciach ktorých bude ťarcha zodpovednosti pri schvaľovaní úveru.

1. Multifunkčná športová plocha
Ďakujem pán zástupca za poskytnutie doplňujúcich informácií a odpovedí na prvé otázky.

„Suma 300 000 € je odborným odhadom na prestrešenie MŠP.“

Na základe tohto tvrdenia sa pýtam, kto preberá zodpovednosť za tento odborný odhad, keďže projektová dokumentácia ešte nebola vypracovaná?

Keďže mesto bude splácať sumu 5.000 Eur po dobu 10 rokov, vychádza z toho skutočnosť, že mesto bude stáť tento projekt 350.000 Eur a SZĽH 242.800 Eur. Z toho vyplýva, že nejde o tak výhodný projekt ako to býva pri eurofondových projektoch, kde je pomer investovaných prostriedkov 5 % zo strany mesta vs. 95 % zo strany EÚ a SR.

„Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok (2ks) a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.“

V areáli ZŠsMŠ Lúky pribudol prednedávnom nový modrý kontajner. Bude tento kontajner slúžiť na garážovanie rolby, resp. súvisí uvedený kontajner s projektom MŠP? Ak áno, tak kto a na základe akého zmluvného vzťahu ho prezval? Nachádza sa na pôde mesta už azda aj rolba?

Táto skutočnosť vrhá trochu zlé svetlo na celý projekt. Pokiaľ som doposiaľ spochybňoval len financovanie projektu prostredníctvom úveru, prevzatie kontajnera pred podpisom zmluvy a schválením úveru považujem za dosť veľký problém.

Opakovane uvádzam, že a priori nie som proti výstavbe MŠP. Nestotožňujem sa s tým, že sa má projekt financovať prostredníctvom úverových zdrojov práve v čase, keď je rozpočet mesta pod tlakom kvôli celospoločenskej situácii. Mestskí poslanci majú skúsenosť už so schvaľovaním dodatočných prostriedkov na projekt prírodovedeckej učebne v ZŠsMŠ V. Záborského. Na základe predložených materiálov a informácií zo strany mesta sa obávam, že aj v tomto projekte sa môže vyskytnúť potreba navyšovať financovanie zo strany mesta. Zodpovednosť však bude ležať na pleciach poslancov.

Ešte nebolo komunikované zo strany mesta, prečo prichádza tento návrh práve na júnové zasadnutie. Je to na základe našej iniciatívy, alebo je to na základe tlaku zo SZĽH? Nebude rozumnejšie azda počkať? Veď nik z nás si nejde najprv vziať do banky úver, pokiaľ ešte nemá projekt na svoj dom.

Je možné presunúť hlasovanie o úvere k MŠP pokiaľ nebude vypracovaná projektová dokumentácia a predložené finálne znenie zmluvy so SZĽH?

2. Parkovisko na Sídl. Žitava
Ďakujem za aktuálne informácie ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.

3. a 5. Smart city a Fidvár
Čerpanie rezervného fondu. Keďže ide o najmenšie (účelovo prilepené, keďže sa pripravil návrh úveru) dve položky celého úveru, budem stručný. Ďakujem pán primátor, že ste uviedli, na čo je možné použiť rezervný fond v zmysle zákona.

Uvádzam vybrané schválené položky z rezervného fondu v roku 2020:
10.400 Eur - upgrade informačného systému ISS CORA,
2.300 Eur - skartovačka,
9.036 Eur - kamerový systém – kofinancovanie projekt,
9.000 Eur – kamerový systém – 3 kamery,
- nachádzajú sa tam prostriedky k projektu vybudovaniu cyklotrasy cca. 85.000 Eur, ako aj iné drobné, resp. významnejšie položky – zdroj (Novela č. 3, str. 3-4).
Pozrime si aj čerpanie RF z roku 2019 (Záverečný účet mesta za rok 2019, str. 60-61)
- upgrade ISS Cora, splátky leasingu – Rapid, Superb, Dokker, závlahové systémy, trávny traktor, množstvo rekonštrukcií, položky na vybudovanie prírodovednej učebne ZŠsMŠ Záborského a niekoľko havarijných situácií...
Na základe vymenovaných položiek sa pýtam:

Umožňuje príslušný zákon čerpať rezervný fond na položky – obstaranie PD Smart city (14.765 Eur) a Zmena ÚP – Fidvár (5.000 Eur)?
Akú sumu má mesto Vráble aktuálne k dispozícii v rezervnom fonde k 01.06.2020?

Čerpanie rezervného fondu je dlhá téma, ktorej sa často venuje finančná komisia. Chcem len poukázať na skutočnosť, že ak vieme čerpať v máji prostriedky z rezervného fondu na kúpu skartovačky, tak sa v júni nemôžeme tváriť, že z rezervného fondu nevieme zaplatiť 19.765 Eur na dve položky, ktoré majú veľký spoločenský význam. A že mesto používa rezervný fond na havarijné a výnimočné situácie. Skartovačka však nie je havária a splátka leasingu nie je výnimočná vec. Rozumiem, že v roku 2020 dôjde k zníženiu príjmu podielových daní a bude potrebné ešte viac škrtať, resp. hľadať nové zdroje financovania. Napriek tomu sumu 20.000 Eur je možné v rezervnom fonde nájsť. Nemôžeme však chcieť všetko a naraz. Na jednej strane šetriť na základných veciach a zároveň na druhej strane chcieť utrácať na nové veci. Preto si treba nastaviť priority, či je pre nás dôležitejšie udržať štandard poskytovaných služieb občanom, alebo základný štandard ponížiť a dopriať občanom nové služby. Udržať štandard a ponúknuť ešte ďalšie nové služby je síce možné prostredníctvom úveru, ten však bude potrebné splácať.

4. Rešpektujem pán primátor Vaše stanovisko k tejto položke. Dovoľujem si poukázať na tri skutočnosti v tomto prípade.

A) Mesto zaradilo túto položku do rozpočtu 13. februára 2019. To znamená, že tu bol priestor na dotiahnutie negociácií jeden rok. Opäť ľudsky rozumiem, že tie rokovanie s viacerými účastníkmi neboli a nie sú jednoduché. Ide však o polovicu uvedenej sumy.

B) Mesto Vráble už z dôvodu zlej finančnej situácii (COVID19) upustilo od zámeru predať svoje pozemky firme MIBA v hodnote cca 200.000 Eur, na ktorých stavia svoju svoju prístavbu. To malo za následok znižovanie nášho rozpočtu. Teraz opäť mesto ide ustúpiť firmám v priemyselnom parku na úkor zadlžovania. Som si vedomý, že tie firmy majú veľký prínos pre občanov a mesto, napriek tomu aj mesto Vráble postihol vírus COVID19, ktorý sa dotkol života občanov a dotkol sa aj rozpočtu mesta.

C) Uvádza sa, že „je reálny predpoklad vrátenia týchto finančných prostriedkov“. Nespochybňujem vaše nasadenia a ani úsilie, ktoré vynakladáte pri získavaní týchto prostriedkov. Len poukazujem na to, že mi tu chýbajú určité garancie. Predpokladám, že Vy tie garancie zrejme máte, napriek tomu si myslím, že neboli dostatočne komunikované smerom k verejnosti.

Na záver, panie poslankyne a páni poslanci, od nás občanov ste v komunálnych voľbách dostali právo rozhodovať o spoločných otázkach. K tomuto právu sa viaže aj zodpovednosť. Svojou mierou som sa snažil otvoriť diskusiu s občanmi a zvýšiť informovanosť o jednotlivých položkách. Tieto dve oblasti (informovanosť a zapájanie občanov) považujem za kľúčové, ak očakávame od vás, poslancov, zodpovedné a kvalifikované rozhodnutia. Aj touto cestou ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zapojili a vyjadrili svoj názor.

Mgr. Viktor Németh

Naposledy upravil Nemeth.V : 21-06-2020 o 22:43. Dôvod: gramatická chyba
Nemeth.V je offline   Odpovedať s citovaním