View Single Post
Starý 25-06-2020, 07:33   #5
Nemeth.V
Junior Member
 
Registrovaný od: Dec 2012
Príspevky: 9
Počiatočné Zhrnutie témy "investičného úveru"

INVESTIČNÝ ÚVER PRIJATÝ, PRESNÉ VYUŽITIE SUMY 300.000 EUR ZATIAĽ NEZNÁME

Včera, 24.06.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré trvalo takmer šesť hodín a na ktorom mestskí poslanci prijali dôležité rozhodnutia. Tie budú mať dlhodobý dopad na život v našom meste.

Keďže som sa k niektorým témam verejne vyjadroval, dovoľujem si vás informovať o najdôležitejších výsledkoch z dnešného rokovania:

Definitívne rozhodnutie o Multifunkčnej športovej ploche sa odkladá

Mestskí poslanci schválili vybudovanie MŠP prostredníctvom úveru, avšak s dôležitou podmienkou, že sa k tomu ešte raz definitívne vrátia, keď bude vypracovaná projektová dokumentácia a bude predložený návrh zmluvy so SZĽH. Až vtedy prijmú rozhodnutie, či do toho mesto pôjde alebo nie. De facto, odsunuli rozhodnutie na neskôr (kúpili si potrebný čas), s tým, že si chcú počkať na presné čísla a návrh zmluvy. Jednou vetou – projekt MŠP v podobe, v akej bol predložený na zasadnutie považujem za nedôveryhodný projekt, ktorý sprevádza netransparentný proces a nie je založený na reálnych číslach. Aj keď poslanci rozhodli len o odklade definitívneho rozhodnutia, myslím si, že podpora na jeho schválenie sa bude hľadať už omnoho ťažšie.

Úver prijatý, presné čerpanie zatiaľ nie je známe

Mestskí poslanci schválili prijatie úveru v predkladanej výške 513.765 Eur, pričom položky: parkovisko na Sídl. Žitava, projekt Smart City, prekládka VN a ÚP Fidvár boli schválené. Suma 300.000 zostáva doposiaľ ako „voľný balík“, ktorý, ak sa neschváli na účel výstavby prestrešenia MŠP, tak bude využitý na opravu a rekonštrukciu mestských budov.

Toto rozhodnutie poslancov považujem za uponáhľané. V tomto momente totiž nie je vôbec jasné, aké konkrétne položky to budú. Namiesto toho, aby odložili prijatie úveru a otvorila sa diskusia o jednotlivých položkách, čím by sa dospelo k určitej sume, ktorá by bola potrebná na pokrytie všetkých reálnych potrieb, sa teraz schválil balík 300.000 EUR, do ktorého sa bude treba zmestiť. Apelujem na poslancov, aby sa v prípade variantu použitia peňazí z tohto balíka na rekonštrukciu budov neocitli pri položkách len parciálne čiastky na 10 budov, ale na základe širšej celospoločenskej diskusie sa dospelo ku komplexnej rekonštrukcii jednej, resp. dvoch budov. Úver sa začne splácať od mesiaca júl 2022, čo považujem zo strany poslancov za veľmi nekorektné. Píšem to tu verejne, občania si investície budú spájať s dnešným vedením mesta a s dnešnými poslancami, ale finančne sa zaťaží až ďalšie nové vedenie mesta a noví mestskí poslanci. Konkrétne sumou cca 50.000 Eur ročne, ktoré pôjdu na splátku dnešného úveru, ktorého obsah ešte nepoznáme.

Diskusia o MŠP dostala nový rozmer. Na jednej strane budú už známe finančné a zmluvné podmienky tohto projektu, na druhej strane bude stáť možnosť zveľaďovať mestský majetok.

Prosím poslancov, aby sa rozhodnutie o tom, či sa voľný balík použije na MŠP alebo rekonštrukciu budov udialo na pôde mestského zastupiteľstva. Prosím poslancov, aby sa v prípade druhého variantu rozhodlo o konkrétnych investíciách na zasadnutí mestského zastupiteľstva a nie na neformálnom stretnutí poslancov. Prosím poslancov, aby do tohto rozhodovania skúsili zapojiť cez rôzne komunikačné kanály aj občanov mesta.

Občianska angažovanosť má zmysel

Včerajšie dôležité rozhodnutia sa zrodili tesnou väčšinou. Kto ako hlasoval, kto čo povedal si budete môcť pozrieť a vypočuť. Prosím venujte tomu pozornosť a rozlišujte, kto čo hovorí a kto ako nakoniec hlasuje. Mestský úrad všetky tieto informácie zverejňuje spravidla do niekoľkých dní na webstránke mesta. Ďakujem všetkým občanom, ktorý vyjadrili a zdieľali svoj názor. Na dnešnom zasadnutí tieto názory z viacerých úst odzneli. Preto je dôležité aj naďalej sa zaujímať o život v našom meste a aktívne sa doň zapájať. Ďakujem poslancom, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s predkladanými návrhmi aj pri hlasovaní. Zodpovednosť za prijaté rozhodnutia leží vždy na pleciach poslancov...

Počas celého zasadnutia rezonovalo jedno slovo. KONCEPCIA. Podľa môjho názoru ju vedenie mesta Vráble nemá. To ale neznamená, že ju nemôže mať v budúcnosti..

Na záver dodám už len jednu vec. Zažil som niekoľko desiatok zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prosím všetky zainteresované strany, aby svojou mierou prispeli ku kultúrnejšiemu a dôstojnejšiemu priebehu zasadnutí. Očakávam, že rokovania budú mať do budúcna vecný charakter, kde sa bude kultivovane diskutovať a argumentovať. Mesto musí byť lepšie pripravené a mať veci vnútorne vydiskutované vopred. Jeden nástroj na zmenu je Rokovací poriadok, ten sa dá zmeniť ľahko. Ťažšie sa mení kultúra. Verím, že po dnešnom zasadnutí sa otvorí na úrade otázka, akým smerom sa budú ďalšie zasadnutia uberať.

PS: Svoj komentár k zasadnutiu mestského zastupiteľstva som zverejnil aj na FB stránke Vráble a okolie. Keďže diskusné fórum na oficiálnej stránke mesta považujem za dôležitý komunikačný kanál, uverejňujem svoj komentár aj tu. Tentokrát nie sú kladené žiadne konkrétne otázky, preto netrvám na reakcii zo strany mesta, ale prípadnej diskusii a zdieľaniu názorov občanov sa nebránim, naopak, vítam ich.

Mgr. Viktor Németh
Nemeth.V je offline   Odpovedať s citovaním