Diskusné fórum mesta Vráble  

Naspäť   Diskusné fórum mesta Vráble > Mesto > Činnosť MsÚ

Odpovedať
 
Práca s témou Zobrazenie tém
Starý 18-12-2012, 07:53   #31
Marian Libiak
Senior Member
 
Registrovaný od: Mar 2010
Príspevky: 154
Počiatočné Občianske združenie...

Takáto myšlienka mi nie je cudzia, len je škoda, Pali (Uhrecký), že aspoň tí, čo môžu (a tearz myslím aj Teba), nevyužívajú najdôležitejšie fórum mesta - mestské zastupiteľstvo. Aj ostattné, ktoré sa konalo 12. 12. 2012 (takýto krásny, magický dátum) bolo ľuďom, ktorí sú doma, či už na dôchodku, nezamestatným a pod. prístupné. V doobedňajších hodinách tam prakticky bola jediná občianka mesta, bývalá poslankyňa p. Hegedušová, za čo jej ďakujem. Ak niekto má výhrady voči tomu, čo sa v meste deje a vie si to obhájiť, prečo nepríde a nepovie to tam, kde to budú počuť poslanci a vedenie mesta?
Vraj sme nekompetentní... OK... Ale treba si uvedomiť, že množstvo pripomienok k návrhu rozpočtu bolo tiež nekompetentných. Tu sa to veľmi ťažko vysvetľuje, ale skúsim aspoň pár.
Poplatok za webstránku - Webstránka mesta je spravovaná spoločnosťou Weby Group, s. r. o., čo je napísané aj na stránke mesta. Poplatok je za bežnú údržbu stránky a nesúvisí s tým, či mesto má zamestnanca, ktorý sa stará o využívanie tzv. redakčného systému, teda systému, ktorý umožňuje vkladať informácie o dianí v meste.
Poplatok CORA - nejedná sa o nejakú bezpečnostnú službu a teda nie je tam žiadny súvis s centrálnym pultom mestskej polície. Spoločnosť CORA, alebo CORA GEO je dodávateľom a prevádzkovateľom informačného systému mesta - evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov,účtovníctvo... Poplatok je za údržbu systému a licencie...
Takýchto vecí je tam viac. Bolo by to na dlhé písanie, zvlášť o futbale, k tomu sa vrátim v osobitmom príspevku.
Najlepšie je fakt prísť na zastupiteľstvo, tam sa mnoho vecí dá pochopiť a možno aj zmeniť.
A teraz k tomu občianskemu združeniu. V čase, keď tu "frčal" veterný park a padali rôzne obvinenia na stranu poslancov, som sa pokúsil začať stretávať s občanmi osobne. Mal som, samozrejme, súhlas mesta na využívanie mestských priestorov, ktoré mesto svojim občanom na takéto stretnutia poskytuje bezplatne. Na prvé stretnutie prišiel jeden občan - aj ten bol z Tajnej a chcel riešiť problém jeho obce, na druhé neprišiel nikto. Obidve boli vopred avizované a konali sa v čase, kedy už väčšina ľudí nepracuje... Takže nezáujem, len veľké reči...
Skúsme zatiaľ len tak nezáväzne, zorganizujte sa, povedzte termín a čas - podľa možnosti po 17,00 a ja určite, a verím, že aj viacerí poslaci, prídem.
Skúsme definovať témy o ktorých sa chceme rozprávať a pokúsime sa byť kompetentní :-).
Takže rukavica bola hodená, ja výzvu prijímam...
Marian Libiak je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 18-12-2012, 15:30   #32
jozok
Member
 
Registrovaný od: Nov 2011
Príspevky: 36
Počiatočné

Zdravím pán Libiak. V tomto prípade by ste mali asi čítať pozornejšie vy. Nepísal som o stránke mesta ale o stránkach http://ms-hornyohaj.webnode.cz/ a http://mslukyvrable.webnode.sk/ kde im mesto prispieva ročne po 500e a naposledy boli aktualizovane v 2010 a portál webnode.sk je zadarmo alebo majú tieto škôlky aj iné stránky? Nik si to z mesta nevšimol či?? ( a je tam veľa takýchto položiek) Ohľadom spoločnosti CORA, viete keď človek nevie ani ktoré položky čo obsahujú tak potom ľahko môže prísť k omylu. Napr. čo je v položkách Výpočtová technika 10 000eur a Materiál pre výp. Techniku 12 000eur a sú tam aj iné rôzne položky. Mesto ani neskúmalo iné lacnejšie možnosti mestskej agendy od iných firiem? A to že je to na dlhé písanie, viete rozpočet je gro každej organizácie a preto treba prejsť barz aj každú položku 2x.. Na margo zastupiteľstiev ak môžem tak tam chodím a aj sa ozvem mne to problém nerobí.
jozok je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 18-12-2012, 15:47   #33
Marian Libiak
Senior Member
 
Registrovaný od: Mar 2010
Príspevky: 154
Počiatočné Ospravedlňujem sa,

tie stránky, ktoré popisujete som bral ako príklad, kedy je to možné robiť zdarma. Sám som webnode využíval... Nuž čo, už starnem... Asi pôjdem pomaly do šrotu :-)
Marian Libiak je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-12-2012, 09:31   #34
Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Oct 2011
Príspevky: 29
Počiatočné Rozpočet

Pekný deň,

Pozorne sledujem všetky príspevky a keďže tu odznelo veľa aj konštruktívnej kritiky rada by som sa vyjadrila k niektorým príspevkom.

Už ako člen finančnej komisie som v predchádzajúcom období požadovala tvorbu rozpočtu tak, aby bolo možné plánovaný rozpočet porovnávať so skutočnosťou predchádzajúceho obdobia.Legislatíva to medzičasom vyriešila a, ako ste určite zaregistrovali, rozpočet na rok 2013 je spracovaný už v uvedenej forme. Tým sa stáva rozpočet transparentnejším.

Najviac diskusie prebehlo k položke TV CENTRAL. Ďakujem za upozornenie – uvedená položka už pre rok 2013 nemala mať označenie TV CENTRAL, pretože v nej je zahrnutá celková propágacia mesta v elektronických médiách (nie len TV Central, ale aj napr. internetová TV Nitrička , prípadne ďalšie elektronické médiá, s ktorými sa nám podarí nadviazať spoluprácu – JOJ, MARKÍZA?). A k jej výške: po mojom nástupe do funkcie prednostu MsÚ sme zavádzali elektronický systém dochádzky, ktorý nebol súčasťou rozpočtu. Hľadala som položku, kde získať potrebné financie. Primátorovi bol predložený návrh na zníženie rozpočtu pre TV CENTRAL, ktorá bola schválená na rok 2011 vo výške 9 000,- EUR. Napokon sa podarilo dosiahnuť na tejto rozpočtovej položke skutočné čerpanie len vo výške 2 049 EUR. Dovolím si vás upozorniť, že v podobných výškach (8 630 EUR v roku 2009, 9 000 EUR v roku 2010) bola uvedená rozpočtová položka schvaľovaná v predchádzajúcich obdobiach až do roku 2012, kedy v rozpočte bolo naplánovaných 2 400 EUR! Ukázalo sa však, že táto redukcia bola priveľká, reálne sme sa vrátili k hodnote cca 4000 EUR, čo je 50% z predchádzajúcej hodnoty rozpočtu.

Súhlasím s názorom, že je potrebné využívať k prezentácii mesta i iné formy resp. médiá. A chcem vás ubezpečiť, že som sa o to dokonca pokúsila. Žiaľ žiadne komerčné média nemajú záujem odvysielať podujatia organizované mestom a už vôbec nie zdarma. V budúcom roku chceme i napriek predchádzajúcej negatívnej skúsenosti hľadať všetky možnosti spolupráce s médiami, a preto je v rozpočte naplánovaná položka v uvedenej výške.

Výpočtová technika - zahŕňa náhradu resp. výmenu poškodeného dataprojektoru, výmenu zastaranej tlačiarne na sekretariáte primátora, tlačiareň na obálky, nákup 3 ks monitorov, 2 x PC, manažovatelný switch na odd. ŽP a V.

Materiál pre výpočtovú techniku – zahŕňa náklady na zakúpenie tonerov pre všetky tlačiarne a kopírovacie stroje MsÚ vo vysúťažených cenách a len v reálnej výške z roku 2012. Prípadný nárast cien plánujeme kompenzovať úsporou.

Údržba telekomunikačných zariadení – náhradné karty a zdroj na telefónnu ústredňu.

Služby CORA – pri tejto položke došlo k nedorozumeniu, ktoré sme vysvetlili aj na poslednom zasadnutí zastupiteľstva. Cora – Geo je vnútorný informačný systém používaný v našej samospráve.

BOZP – referent ktorý zastrešuje agendu BOZP, PO, CO a vnútornej správy nie je bezpečnostným technikom v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na záber pracovnej náplne ani nie je možné, aby v rozsahu stanovenom zákonom, tieto činnosti zabezpečoval ako certifikovaný technik.

Poplatky banke a manipulačné poplatky – vzhľadom na moje 25 ročné pôsobenie v bankovníctve tejto položke určite venujem pozornosť a pri uzatváraní nových bankových obchodov súčasťou vyhodnotenia predložených ponúk sú všetky náklady súvisiace s bankovými operáciami.

Smetné nádoby - je to smutné, ale aj v minulom týždni boli odcudzené, a zároveň je potrebné nahrádzať poškodené ...

Údržba lavičiek – odborné stanovisko dodávateľa je, že lavičky na námestí a Moravskej ulici nevyžadujú žiadnu ďalšiu údržbu a sú odolné voči všetkým našim klimatickým podmienkam. Stav lavičiek budeme naďalej sledovať a prípadne prehodnotíme ich údržbu.

Prevádzkovanie fontán – položka bude v priebehu roka aktualizovaná, keďže prevádzkovanie fontán začalo v roku 2012 a pri tvorbe rozpočtu neboli známe skutočné náklady na ich prevádzkovanie

Tvorba a spr. web str. – položka zahŕňa poplatok za správu redakčného systému spoločnosťou Weby Group, nie je určená na odmeňovanie správcu či iné náklady mesta súvisiace s webovou stránkou. Mesto nie je zriaďovateľom ani správcom internetových stránok spomínaných MŠ, preto nezodpovedá za ich aktualizáciu.

Príprave rozpočtu sme sa venovali zodpovedne, čo sa prejavilo aj v tejto diskusii. Rozpočet je zrozumiteľný, transparentný, bol uverejnený v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné oboznámiť sa s jeho obsahom. O tom, že sa vašim otázkam venujeme a vážime si vaše podnety, hovorí i tento príspevok.

Ako som uviedla na záver mestského zastupiteľstva, nečakáme len na podnety. Šetrenie bolo našou prioritou už v roku 2012 a v tomto trende budeme pokračovať. Prijali sme niekoľko opatrení. Prehodnotili sme výšku nájmov. Prebieha ekonomická analýza prevádzky a využitia jednotlivých nehnuteľností, ktoré sú majetkom mesta. Nahradili sme niektoré činnosti zabezpečované dodávateľsky využitím našich aktivačných pracovníkov. Prehodnotíme tiež dodávateľov jednotlivých služieb a prác. Prehodnocujeme jednotlivé činností, ktoré by bolo vhodné vykonávať dodávateľsky. Dôležité však pri tomto kroku je ekonomické hľadisko. Je to dlhodobý proces, v ktorom budeme pokračovať v roku 2013.
Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-12-2012, 13:45   #35
jozeF
Senior Member
 
Registrovaný od: Sep 2011
Príspevky: 102
Počiatočné

Dakujem za odpoved p. prednostke. Aspon niekto je ochotny to vysvetlit. Dufam ze niekto vysvetli aj ten fotbal...
jozeF je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-12-2012, 14:34   #36
Marian Libiak
Senior Member
 
Registrovaný od: Mar 2010
Príspevky: 154
Počiatočné Futbal môžem vysvetliť,

ale už nie som člen výkonných orgánov Spartak Vráble. Vo štvrtok 13. 12. som ukončil svoje 22-ročné funkcionárčenie.
Ale po mojom vysvetlení sa asi budem musieť z mesta odsťahovať, pretože budem futbal a investície mesta do neho obhajovať... :-)
Marian Libiak je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 20-12-2012, 00:36   #37
Pavel Uhrecký
Senior Member
 
Registrovaný od: Oct 2010
Príspevky: 267
Počiatočné Občianske združenie

Zasadnutie MsZ má konkrétny program a Rokovací poriadok neumožňuje viesť dialóg, dáva len možnosť na základe súhlasu poslancov prehovoriť, či dať pripomienku k prerokovanej téme.Bol som spoluautorom Rokovacieho poriadku a viedol som tie diskusie 8 rokov. Keď chceme niečo naozaj presadiť tak je potrebné pre daný problém,či tému viesť najskôr vnútornú diskusiu a pozvať na ňu čo najväčší počet občanov ktorých sa téma dotýka,alebo majú záujem na jej presadení v MsZ.Na základe takejto prípravy požiadať písomne MsZ o zaradenie bodu na rokovanie. Potom je možné a samozrejme potrebné prísť na zasadnutie čo v najväčšom počte v zastúpení predkladateľov a presadiť (lobovať) u poslancov realizáciu návrhu. Jednotlivec má minimálnu šancu pri takom politickom zastúpení aké je v našom meste. Preto som navrhol formu združenia,ale pokiaľ ponúkaš možnosť diskusného fóra naživo ako poslanec v priestoroch MsÚ budem rád a určite pomôžem pri organizovaní. Myslím,že by si mal ako poslanec práve ty navrhnúť konkrétny termín a čas a samozrejme pozvať hlavne všetkých aktívnych diskutujúcich z tohoto fóra na stretnutie.Tak ako si to už raz urobil.Verím,že teraz keď sa nejedná o konkrétnu tému ako to bolo pri tom tvojom prvom pokuse,ale sami sa rozhodneme, ktoré témy nás najviac zaujímajú bude väčší záujem. Teším sa na stretnutie, veľmi rád sa zoznámim s Vami s ktorými si tu píšem.

Naposledy upravil Pavel Uhrecký : 20-12-2012 o 00:39.
Pavel Uhrecký je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 20-12-2012, 07:20   #38
Luboss
Member
 
Registrovaný od: Oct 2012
Príspevky: 34
Počiatočné

Vazena pani prednostka, dakujem Vam za profesionalny pristup. Som rad, ze mame tak skvelu pani prednostku na urade.

Co sa tyka samotnej propagacie mesta, je to tema na dlhsie pisanie/rozpravanie. Po prve: Samotne mesto nie je povinne robit niekolko desiatok podujati za rok, mozno staci uskutocnit 5-6 vacsich podujati, zalezi vsak na tychto veciach:
- cielom podujatia by malo byt prilakat do mesta co najviac navstevnikov do mesta
- mestske podujatie brat ako "vrabelske podujatie", nie ako podujatie pana primatora (ak si chce pan primator urobit zabijacku, nech si ju celu zaplati a nech si zaplati aj prenajom miesta pred uradom a pod.) - konkretne na "primatorske" podujatie nikdy nedosiahnete to, aby prisla komercna televizia natacat toto podujatie (zdarma).
- dolezite je obsah podujatia a samotna propagacia, dovolim si napisat, ze mozno az tak trochu nafuknut propagaciu

A teraz konkretne, aby som len nekritizoval:
ako propagovat podujatie zdarma:
- je potrebne ziskat co najskor kontakty na vsetky regionalne media (weby, noviny, obecne rozhlasy, mestske a obecne stranky)
- minimalne dva tyzdne pred akciou rozposlat vizual podujatia (plagat) na tieto kontakty s prosbou o uverejnenie akcie (verim, ze minimalne polovica oslovenych Vam danu akciu uverejni)
- minimalne tyzden pred akciou rozposlat PR spravu do TASR, SITA a kontaktnu osobu, prosim, dajte niekoho z kultury, nie pana primatora, ked uvidia reporteri a redaktori meno primatora, propagacia je zabita, nepridu, maju viac rozumu ako nas pan primator. Ak mate problem s napisanim PR spravy, nemam problem to pre mesto Vrable robit zdarma, Vy ju vsak budete posielat na priamo z kontaktneho emailu.
- je dobre ziskat kontakty na regionalnych spravodajcov (verejnopravne medium, Markiza, Joj...), minimalne z Markizy velmi ochotne pridu na samotne podujatie pokial je atraktivne (opat dolezite upozornenie, nedavajte pana primatora, aby on predstavil podujatie, redaktorka druhykrat nepride, ma viac rozumu).

DOLEZITA PRPOMIENKA:
- media nezaujimaju temy podujati ako su varenie gulasa, odber krvi... Tu chce kreativne myslenie a vytvorit take podujatie, ktore bude nie moc komercne, no pre turistov a media atraktvine. Nemusi byt ani financne narocne, nie vsetky megapoduajtia su mega drahe.
Namety mozete cerpat z inych miest (zo Slovenska, zo zahranicia, staci niekedy len "googlit"). Tu je potrebne naozaj zapojit kreativne hlavy a mozno sa opierat o tradicie v meste a pod.:
- zivy sach (uspesna akcia napr. v Banskej Stiavnici),
- vedel by som si predstavit nejaku vacsiu vystavu vacsich objektov na Ceresnovom namesti (max. dva tyzdne, to prilaka turistov a aj media)
- Jazzovy festival ma velky potencial - rozsirit ho na viac dni a do viacerych objektov (Pizza pub, Viecha, predium...) a pod.

Na zaver uz len zopakujem, viac si budem vazit pana primatora, ked sa nebude pretrcat v mediach, pomoze tym len dobrej veci - media budu radsej komunikovat s niekym z oddelenia kultury.
Dakujem za pozornost a este raz dakujem pani prednostke za profesionalny pristup. Vdaka
Luboss je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 20-12-2012, 13:34   #39
siska
Senior Member
 
Registrovaný od: Feb 2011
Príspevky: 157
Počiatočné Pre p.prednostku

c c

Naposledy upravil siska : 27-12-2012 o 23:59.
siska je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 21-12-2012, 00:29   #40
Pavel Uhrecký
Senior Member
 
Registrovaný od: Oct 2010
Príspevky: 267
Smile Pre LUBOSSA a SISKU - faktická

Vážení páni,
Je nespochybniteľné, že snaha pani prednostky slúžiť občanovi je poctivá ako aj jej entuziazmus. Tiež som to nedávno verejne na fóre ocenil.
ALE ...!!! § 16 a § 17 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. jej žiaľ nedáva kompetencie na žiadne rozhodovanie o témach, ktoré pútajú Vašu pozornosť a vôbec o rozhodovaní. Písal som o tom viackrát tu na tomto fóre. Mrzí ma trošku, že to uniklo Vašej pozornosti. Preto mi dovoľte citovať zákon. "Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom." Prednosta obecný úrad vedie a organizuje jeho prácu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Toľko zákon. V praxi to znamená, že prednosta síce môže a dáva návrhy a samozrejme úrad pod jej vedením spracováva dôvodové správy pre rozhodovanie, ale hlavné a posledné slovo majú len poslanci MsZ. Vplyv primátora na ich rozhodovanie som viackrát komentoval. Jemu zákon nedáva hlasovacie právo. Prosím berte to len ako faktickú poznámku. Ďakujem
Pavel Uhrecký je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať

Práca s témou
Zobrazenie tém

Pravidlá prispievania
Nemôžeš založiť nové vlákno
Nemôžeš odpovedať
Nemôžeš pridať prílohu
Nemôžeš upravovať tvoje odpovede

BB code is zapnutý
Smajlícizapnutý
[IMG] kód je zapnutý
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 16:00.


Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..