Diskusné fórum mesta Vráble  

Naspäť   Diskusné fórum mesta Vráble > Mesto > Činnosť MsÚ

Odpovedať
 
Práca s témou Zobrazenie tém
Starý 13-05-2018, 21:10   #1
Obcan_123
Junior Member
 
Registrovaný od: May 2018
Príspevky: 4
Počiatočné Predaj pozemku spoločnosti ProSocio

V novinách Naše Vráble č.9/2018 bol publikovaný článok s názvom "Dom sociálnej starostlivosti sa zatiaľ nezačal stavať", ktorý vyvoláva viacero otázok.

1)V článku bolo uvedené: "Mestské zastupiteľstvo 15. apríla 2015 schválilo predaj pozemku o výmere..."

Pýtam sa, ako mohlo Mestské zastupiteľstvo odpredať pozemok firme, ktorá v danom období neexistovala? Podľa obchodného regista doň bola zapísaná 18. apríla 2015, teda tri dni po predaji pozemku.

2)V článku bolo uvedené: "Medzi podmienkami bolo, že bude zriadené právo spätnej kúpy v prípade, že sa s výstavbou nezačne do 12. mesiacov od prevodu, resp. nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie do troch rokov od prevodu pozemku."

Prešli tri roky, uplatnilo si mesto právo spätnej kúpy pozemku? Bolo právo spätnej kúpy zadefinované už v kúpnej zmluve pri predaji? Nakoľko jeho "zriadenie", ako sa píše v článku, podľa zákonov dodatočne možné nie je. Je možné uplatniť si ho v dobe dohodnutej v zmluve pri predaji, prípadne 12 mesiacov, ak doba dohodnutá nebola. Bola táto doba zmluvne dohodnutá?

3) Hospodárske výsledky spoločnosti ProSocio boli od vzniku, teda za posledné tri roky nasledovné: rok 2015 - strata -1919 eur, rok 2016 - strata -575 eur, rok 2017 - strata -6421 eur. (zdroj finstat.sk)

Mesto pri predaji pozemku určeného na účely výstavby domovu sociálnych služieb nemá potrebu preveriť si hospodárske výsledky firmy, ktorej predá lukratívny pozemok v centre mesta?

4)V článku bolo uvedené: "Mestu Vráble zaslali predstavitelia spoločnosti stanovisko: V súčasnosti prebieha rozsiahla analýza uvedeného investičného zámeru z hľadiska ekonomického a stavebného."

Aké boli podmienky obchodnej súťaže na predaj pozemku, ak táto súťaž prebehla? Predávalo mesto pozemok so zámerom výstavby daného sociálneho zariadenia? Na základe čoho spoločnosť deklarovala záujem postaviť na pozemku domov sociálnych služieb, keď v danom období nemala vypracovanú analýzu investičného zámeru?

Je naozaj zvláštne, že mesto predá pozemok v úplnom centre za cenu podstatne nižšiu, ako je trhová, spoločnosti, ktorá v čase predaja nie je zapísaná v obchodnom registri, so zámerom výstavby domova sociálnych služieb, ktorý si vyžaduje nemalú investíciu, hoci je daná firma dlhodobo v strate.

Vopred ďakujem za vyjadrenie kompetentných.
Obcan_123 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 18-05-2018, 11:34   #2
Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Oct 2011
Príspevky: 29
Počiatočné

Pekný deň, odpovedám na Vaše otázky.

V novinách Naše Vráble č.9/2018 bol publikovaný článok s názvom "Dom sociálnej starostlivosti sa zatiaľ nezačal stavať", ktorý vyvoláva viacero otázok.

1) V článku bolo uvedené: "Mestské zastupiteľstvo 15. apríla 2015 schválilo predaj pozemku o výmere..."
Pýtam sa, ako mohlo Mestské zastupiteľstvo odpredať pozemok firme, ktorá v danom období neexistovala? Podľa obchodného regista doň bola zapísaná 18. apríla 2015, teda tri dni po predaji pozemku.


V čase zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehal zápis spoločnosti ProSocio, s.r.o. do obchodného registra. Mesto neodpredalo uvedený pozemok neexistujúcej firme, odpredalo ho až dňom podpisu Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena t.j. dňa 4.9.2015 po splnení všetkých podmienok schválených uznesením mestského zastupiteľstva a následne predložením návrhu na vklad do katastra čo je v súlade s legislatívou.

2) V článku bolo uvedené: "Medzi podmienkami bolo, že bude zriadené právo spätnej kúpy v prípade, že sa s výstavbou nezačne do 12. mesiacov od prevodu, resp. nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie do troch rokov od prevodu pozemku."
Prešli tri roky, uplatnilo si mesto právo spätnej kúpy pozemku? Bolo právo spätnej kúpy zadefinované už v kúpnej zmluve pri predaji? Nakoľko jeho "zriadenie", ako sa píše v článku, podľa zákonov dodatočne možné nie je. Je možné uplatniť si ho v dobe dohodnutej v zmluve pri predaji, prípadne 12 mesiacov, ak doba dohodnutá nebola. Bola táto doba zmluvne dohodnutá
?

Zriadenie práva spätnej kúpy je zakotvené v Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena časť X.
Úplné znenie Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena je zverejnené na našej stránke, nájdete ju v sekcii Transparentné mesto (E-government).

3) Hospodárske výsledky spoločnosti ProSocio boli od vzniku, teda za posledné tri roky nasledovné: rok 2015 - strata -1919 eur, rok 2016 - strata -575 eur, rok 2017 - strata -6421 eur. (zdroj finstat.sk)
Mesto pri predaji pozemku určeného na účely výstavby domovu sociálnych služieb nemá potrebu preveriť si hospodárske výsledky firmy, ktorej predá lukratívny pozemok v centre mesta?


V čase predaja pozemku, spoločnosť ProSocio,s.r.o. nemala žiadnu históriu v oblasti ekonomiky.

4) V článku bolo uvedené: "Mestu Vráble zaslali predstavitelia spoločnosti stanovisko: V súčasnosti prebieha rozsiahla analýza uvedeného investičného zámeru z hľadiska ekonomického a stavebného."
Aké boli podmienky obchodnej súťaže na predaj pozemku, ak táto súťaž prebehla? Predávalo mesto pozemok so zámerom výstavby daného sociálneho zariadenia? Na základe čoho spoločnosť deklarovala záujem postaviť na pozemku domov sociálnych služieb, keď v danom období nemala vypracovanú analýzu investičného zámeru?
Je naozaj zvláštne, že mesto predá pozemok v úplnom centre za cenu podstatne nižšiu, ako je trhová, spoločnosti, ktorá v čase predaja nie je zapísaná v obchodnom registri, so zámerom výstavby domova sociálnych služieb, ktorý si vyžaduje nemalú investíciu, hoci je daná firma dlhodobo v strate.


Zo strany našich občanov už niekoľko rokov rezonuje požiadavka na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Napriek snahe mesta získať investora s uvedeným zámerom boli rokovania už viackrát neúspešné. Práve preto oslovenie spoločnosťou ProSocio,s.r.o. ktorá predložila svoj investičný zámer na uvedenom pozemku t.j. „novostavba domova soc. služieb a domova ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle zákona“ bolo vnímané zo strany mesta pozitívne s tým , že bude veľkým prínosom pre obyvateľov mesta a okolia v oblasti sociálnej a zdravotnej. Keďže, tak ako som už uviedla, spoločnosť nemala žiadne ekonomické výsledky, zárukou pre nás boli referencie konateľov danej spoločnosti:
MUDr. Zamboj - lekár, ktorý niekoľko rokov pracoval vo Fakultnej nemocnici v Nitre a následne vytvoril viacero ambulancií na Slovensku, ktoré dodnes úspešne fungujú. Jednou z nich je napr. Klinika jednodňovej chirurgie s možnosťou hospitalizácie pacientov. Pod jeho vedením pracuje niekoľko lekárov a zdravotných sestier,
JUDr.Kellner – má skúsenosti s realizáciou a manažovaním stavieb.
Z uvedených dôvodov bol spracovaný a poslancom predložený návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zároveň do Kúpnej zmluvy a Zmluvy o vecnom bremene boli zakomponované podmienky tak, aby bol dodržaný účel, termíny, právo spätnej kúpy, zriadenie vecného bremena, zmluvná pokuta ....... (viď zmluvu).
Následne spoločnosť ProSocio,s.r.o. v štádiu spracovania projektovej dokumentácie ako aj v rámci územného a stavebného konania zistila nepredvídateľné okolnosti (ako napr. nutnosť pilotáže vzhľadom na existujúce podložie,existencia verejných elektr. rozvodov uložených v zemi, ....) ktoré vyvolali zvýšené finančné náklady stavby a preto investor musel pristúpiť k novému prehodnoteniu rozsahu stavby z hľadiska stavebného i finančného.
V súčasnosti prebiehajú rokovania, výsledkom ktorých bude spracovaný materiál predložený na zasadnutie MsZ.

Naposledy upravil Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble : 18-05-2018 o 11:36.
Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 23-10-2018, 10:36   #3
Obcan_123
Junior Member
 
Registrovaný od: May 2018
Príspevky: 4
Počiatočné

Dobrý deň,

prešlo ďalších 5 mesiacov od mojej otázky. V najnovšom vydaní Naše Vráble sú písané informácie, podľa ktorých kupujúci pozemku vedľa Polikliniky a zároveň investor domov pre seniorov nevybuduje.

Pristúpi mesto k spätnej kúpe pozemku? A zároveň bude sa domáhať zmluvnej pokuty 20 000 eur, ktorá je zakotvená v zmluve? Kupujúci podľa zmluvy porušil článok XII, ods. 2, podľa ktorého sa zaviazal získať kolaudačné povolenie do troch rokov a to sa nestalo.

Ďakujem za odpovede.
Obcan_123 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 26-10-2018, 13:05   #4
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné Predaj pozemku spoločnosti ProSocio - odpoveď

Dobrý deň,

materiál spracovaný na základe požiadavky spoločnosti ProSocio, s. r. o. bol predložený na rokovanie MsZ dňa 13. 6. 2018.
Uznesením č. 352/2018 ho poslanci neschválili.
Preto naďalej zostávajú v platnosti pôvodné podmienky schválené MsZ, ktoré sú zakotvené v zmluve.

Odpoveď vypracovala: Ing. Soňa Červená, prednostka Msú Vráble
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať

Práca s témou
Zobrazenie tém

Pravidlá prispievania
Nemôžeš založiť nové vlákno
Nemôžeš odpovedať
Nemôžeš pridať prílohu
Nemôžeš upravovať tvoje odpovede

BB code is zapnutý
Smajlícizapnutý
[IMG] kód je zapnutý
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 19:52.


Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..